῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 27 Σεπ 2008, 18:00:36

Θ

θεολόγος ὀνομάζεται ὁ εἰδικὸς φιλόλογος ποὺ ἀσχολεῖται ἐπιστημονικῶς μὲ τὰ χριστιανικὰ κείμενα καὶ πρωτίστως μὲ τὴν ῾Αγία Γραφή. ἡ θεολογία ὡς ἐπιστήμη τῶν βιβλικῶν (καὶ χριστιανικῶν) κειμένων εἶναι σπουδαία, ὅταν εἶναι μία εἰδικὴ φιλολογία, ἄρτια καὶ προηγμένη. περισσότερες διευκρινίσεις γιὰ τοὺς ὅρους αὐτοὺς βλέπε στοὺς ὁρισμοὺς τῆς φιλολογίας viewtopic.php?f=109&t=29&p=47#p47.

θεωρία: 1 στάδιον μοναχικοῦ βίου. 2. ἡ θεολογικώτερη καὶ πνευματικώτερη ἀσκητικὴ ζωή.

θεωρητικὸς βίος: θεωρία.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 07 Ιαν 2009, 11:09:39

Α

ἄσκησις: τρόπος διαβιώσεως μὲ κύρια χαρακτηριστικὰ τὴν νηστεία τροφῶν καὶ παθῶν, τὴν προσευχή, τὴν γενικὴ ἐγκράτεια. γιὰ τοὺς μοναχοὺς περιλαμβάνει ἐπίσης τὴν ὑπακοὴ στὸν ἡγούμενο ἢ γέροντα, τὴν ἀγρυπνία, τὸν προσωπικὸ κανόνα καὶ λοιπά.

ἀσκητισμός: μορφὴ μοναχισμοῦ ὅπου οἱ μοναχοὶ ἀκολουθοῦν αὐστηρότερο πρόγραμμα, μὲ δυσκολώτερες συνθῆκες διαβιώσεως καὶ πιὸ ἀπομονωμένοι ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ὥστε νὰ ἀφοσιωθοῦν πιὸ πολὺ στὸν Θεό. γι᾿ αὐτὸ δὲν μένουν σὲ κοινόβια, ἀλλὰ μόνοι των ἢ σὲ μικρὲς ὁμάδες δύο-τριῶν ἀνθρώπων. αὐτοὶ οἱ μοναχοὶ ὀνομάζονται ἀσκηταί, καὶ ὁ χῶρος ἀσκήσεώς των σκήτη.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 16 Ιαν 2009, 12:53:01

Γ

γέροντας: 1 ὁ πνευματικὸς ὁδηγὸς καὶ πατὴρ μιᾶς μικρῆς μοναχικῆς συνοδείας, ὁ ὁποῖος συνήθως εἶναι διαφορετικὸ πρόσωπο ἀπὸ τὸν πνευματικὸ-ἐξομολόγο. 2 ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς. 3 σεβάσμιος κληρικός. 4 προχωρημένος στὰ πνευματικὰ μοναχός. 5 ἔμπειρος ἐξομολόγος.

γέρων: 1 γέροντας. 2 προσφώνησις συνοδεύουσα τὸν τίτλο ὡρισμένων μητροπολιτῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. 3 ἔμπειρος πνευματικός, ἐξομολόγος.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 01 Φεβ 2009, 22:52:52

Δ

δευτεροκανονικά: βιβλία τὰ ὁποῖα, ἐνῷ δὲν ἀνήκουν στὸν κανόνα τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ἐντούτοις ἡ ῥωμαιοκαθολικὴ-παπικὴ ἐκκλησία τὰ ἀναγνωρίζει ὡς ἔγκυρα, μὲ τὴν ὀνομασία δευτεροκανονικά, ἡ ὁποία εἶναι ἄγνωστη στὴν παράδοσι τῆς ἐκκλησίας. μεταξὺ προτεσταντῶν ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων δὲν ὑπάρχει ἀπόλυτη σύμπτωσι γιὰ τὸ ποιά καὶ πόσα ἀκριβῶς εἶναι αὐτὰ τὰ βιβλία. διότι καὶ οἱ προτεστάντες ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν μεταγενέστερο ἰουδαϊκὸ κανόνα γραφῶν δέχονται σὰν γνήσια 1 ἢ 2 τέτοια βιβλια. ἐπίσης πολλοὶ νεώτεροι ὀρθόδοξοι συγγραφεῖς ἔχουν ἐπηρεασθῆ ἀνεπιγνώστως ἀπὸ τέτοιες ἀντιλήψεις. (βλέπε καὶ τὸ θέμα «Βιβλικὸς κανών» viewtopic.php?f=40&t=344)

διαθήκη: βλέπε παλαιὰ διαθήκη, καινὴ διαθήκη.

δικαιᾶτο: ἡ ὑπηρεσία τοῦ δικαίου στὴν ἁγιορείτικη γλῶσσα.

δικαῖος: στὴν ἁγιορείτικη γλῶσσα ἔτσι ὀνομάζεται ὁ γέροντας μιᾶς καλύβης ὁ ὁποῖος διοικεῖ καὶ ἐκπροσωπεῖ τὴν σκήτη γιὰ ἕνα χρόνο καὶ ἔχει τὴν φροντίδα τοῦ κυριακοῦ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 19:09:43

Ε

ἐκκλησία: 1 τὸ σύνολο τῶν πιστευόντων ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ σωτῆρας τοῦ κόσμου, θεανθρώπινος ὀργανισμὸς μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστὸ καὶ μέλη τοὺς πιστούς, «σῶμα Χριστοῦ». 2 τὸ σύνολο τῶν χριστιανῶν μιᾶς χώρας ἢ ἑνὸς τόπου. 3 ὁ χριστιανικὸς ναός. 4 τὸ σύνολο τῶν χριστιανῶν μιᾶς χώρας ποὺ εἶναι ὠργανωμένο σὲ ἀνεξάρτητη (αὐτοκέφαλη) ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ μονάδα. 5 τὸ σύνολο τῶν χριστιανικῶν καὶ λατρευτικῶν λειτουργιῶν καὶ καθιδρυμάτων, ποὺ ὑπάγονται σὲ αὐτοκέφαλη ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία. 6 τὸ σύνολο τοῦ χριστιανικοῦ κλήρου μιᾶς χώρας, ὁ κλῆρος. 7 τὸ σύνολο τῶν χριστιανῶν ποὺ ἀνήκουν στὸ ἴδιο δόγμα. 8 α΄) ἡ πρωτόθρονος ἀρχιεπισκοπή ἢ «θρόνος» ἢ πατριαρχεῖον, β΄) ἡ μητρόπολις, γ΄) ἡ ἁπλῆ ἀρχιεπισκοπή. 9 «μεγάλη ἐκκλησία»: α΄) ὁ ναὸς τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολι, β΄) τὸ οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον, γ΄) ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῶν ἀρχιεπισκοπῶν· καὶ ὁ ναὸς τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολι ἐλέγετο «μεγάλη ἐκκλησία» ὡς καθεδρικὸς τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ παρέμεινε νὰ λέγεται ἔτσι (ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῶν ἁπλῶν ἐπισκοπῶν ἐλέγετο ἁπλῶς «ἐπισκοπή»). 10 «μήτηρ τῶν ἐκκλησιῶν»: ἡ ἐκκλησία τῶν ᾿Ιεροσολύμων.

ἐξομολόγος: ὁ κληρικὸς ποὺ ἐξομολογεῖ τοὺς πιστούς· ἐξομολόγος εἶναι κάθε ἐπίσκοπος ἀνεξαιρέτως καὶ ὁ πρεσβύτερος ποὺ ἔχει ἀναλάβει αὐτὸ τὸ καθῆκον μὲ χειροθεσία ἀπὸ ἐπίσκοπο.

ἐπισκοπή: 1 ἡ περιοχὴ ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ἑνὸς ἐπισκόπου. 2 διοικητικὴ μονάδα τῆς ἐκκλησίας ποὺ περιλαμβάνει πολλὲς ἐνορίες (ἴσως καὶ μονὲς) καὶ τὰ ὅρια τοὐλάχιστον μιᾶς πόλεως ἢ ἑνὸς δήμου· ἡ ἐπισκοπὴ μὲ τὴν σειρά της ὑπάγεται σὲ μία ἀρχιεπισκοπὴ ἢ μητρόπολι ἢ πατριαρχεῖο. 3 ὁ καθεδρικὸς ναὸς μιᾶς ἐπισκοπικῆς περιφερείας.

ἐρημῖται: μορφὴ μοναχισμοῦ.

εὐλογία: ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συνήθη ἔννοια σημαίνει καὶ α΄) ἄδεια τοῦ ἡγουμένου ἢ γέροντος ἢ τῆς μονῆς, β΄) δῶρο ἢ ἐλεημοσύνη.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 19:11:14

Ζ

ζωστικό: ποδήρης μαῦρος χιτῶνας ποὺ φοροῦν οἱ μοναχοὶ κάτω ἀπὸ τὸ ῥάσο.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 19:26:12

H

ἡγουμενεῖο: ἰδιαίτερος χῶρος τοῦ μοναστηριοῦ ποὺ εἶναι προωρισμένος γιὰ τὸν ἡγούμενο.

ἡγουμενεύω: 1 εἶμαι ἡγούμενος σὲ μοναστῆρι. 2 ἐκτελῶ χρέη ἡγουμένου σὲ μοναστῆρι. 3 εἶμαι ἀναπληρωτὴς τοῦ ἡγουμένου.

ἡγουμενία: 1 τὸ ἀξίωμα τοῦ ἡγουμένου. 2 ὁ χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖο εἶναι κανεὶς ἡγούμενος σὲ μοναστῆρι.

ἡγουμένη: προϊσταμένη μοναστηριοῦ καλογραιῶν.

ἡγούμενος: ὁ προϊστάμενος μοναστηριοῦ, ὁ ὁποῖος στοὺς πρώτους αἰῶνες ὠνομαζόταν ἀρχιμανδρίτης ἢ ἀββᾶς· ἐκτὸς ἀπὸ διοικητικὰ καθήκοντα ἔχει καὶ τὴν οἰκονομικὴ διαχείρησι τοῦ μοναστηριοῦ βοηθούμενος ἀπὸ τὸ ἡγουμενοσυμβούλιο.

ἡγουμενοσυμβούλιο: τὸ διοικητικὸ συμβούλιο ἑνὸς μοναστηριοῦ· ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ἡγούμενο καὶ δύο συμβούλους μοναχοὺς καὶ διαχειρίζεται τὴν μοναστηριακὴ περιουσία.

ἡγουμενοσύμβουλος: μέλος τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου.

ἡσυχία: ἡσυχασμός. νοερὰ ἡσυχία: ὑψηλὴ πνευματικὴ κατάστασι κατὰ τὴν ὁποία ὁ νοῦς, νικητὴς τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν, ἔχει κατακτήσει τὴν εἰρήνη.

ἡσυχασμός: 1 μορφὴ μοναχισμοῦ. 2 ἡ μακρὰν τοῦ κοινοβίου ἐρημιτικὴ ζωὴ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς προσευχῆς.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 19:32:50

I

ἰδιόρρυθμο: 1 μορφὴ μοναχισμοῦ. 2 μοναστῆρι ὅπου ἀντίθετα μὲ τὸ κοινόβιο δὲν ὑπάρχει ἡγούμενος καὶ ὁ κάθε μοναχὸς ῥυθμίζει μόνος του τὰ τῆς διατροφῆς του καὶ γενικῶς μπορεῖ νὰ ζῇ διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς λοιποὺς συμμοναστάς του, κατὰ τὴν ἀρέσκειά του.

ἱερεύς: 1 κληρικὸς ποὺ ἔχει χειροτονηθῆ στὸν δεύτερο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, πρεσβύτερος. 2 ἀρχιερεύς. 3 ἐφημέριος, παπᾶς. 4 ὁ Χριστός. 5 ὁ ἀρχιερεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων στὴν παλαιὰ διαθήκη. 6 κάθε βαπτισμένος χριστιανός, σύμφωνα μὲ τὴν ἔκφρασι τῆς Καινῆς Διαθήκης «βασίλειον ἱεράτευμα» γιὰ τὸ σύνολο τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων.

ἱερωμένος: ἱερεύς, κληρικός.

᾿Ιησοῦς Χριστός: ὁ ἱδρυτὴς καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, τὸ κεντρικὸ πρόσωπο τῶν ἁγίων γραφῶν, ὁ μόνος θεάνθρωπος, δηλαδὴ Θεὸς ἀληθινὸς (τὸ δεύτερο πρόσωπο ἢ ὑπόστασις τῆς ἁγίας Τριάδος) καὶ ἄνθρωπος τέλειος ἄνευ ἁμαρτίας.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 19:39:21

Κ

κάθισμα: εἶδος ἡσυχαστηρίου κοντὰ στὴν μονὴ τροφοδοτούμενο καὶ συντηρούμενο ἀπὸ αὐτήν.

καθισματάρης: ὁ μοναχὸς ποὺ κατοικεῖ στὸ κάθισμα.

καθολικό: κεντρικὸς ναὸς μονῆς ἢ κοινοβιακῆς σκήτης.

καλύβη: μεμονωμένη κατοικία γιὰ περιωρισμένο ἀριθμὸ μοναχῶν μὲ μικρὴ περιοχὴ γύρω της καὶ μὲ ναὸ ἐνσωματωμένο στὸ ὅλο οἰκοδόμημα. πολλὲς καλύβες μαζὶ ἀπαρτίζουν τὴν σκήτη.

κανονάρχης (καὶ κανονάρχος): μοναχὸς ποὺ κανοναρχεῖ, δηλαδὴ ποὺ μετακινούμενος ἀπὸ τὸ ἕνα ἀναλόγιο στὸ ἄλλο προαπαγγέλλει ὅ,τι θὰ ψάλουν οἱ ψάλται.

κανών: 1 τὰ βιβλία τῶν ἁγίων γραφῶν ποὺ ἀναγνωρίζει ἡ ἐκκλησία ὡς γνήσια καὶ θεόπνευστα. 2 ποινὴ ποὺ ἐπιβάλλει ὁ πνευματικὸς στὸν ἐξομολογούμενο, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσῃ στὴν μετάνοιά του. 3 εἶδος ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως ποὺ ἀναπτύχτηκε ἀπὸ τὸν 8ο αἰῶνα· σύνολο τροπαρίων χωρισμένο σὲ ἐννέα ᾠδὲς μὲ δογματικὸ περιεχόμενο στὴν ἀρχὴ καὶ ἐγκωμιαστικὸ μεταγενέστερα, συχνὰ μὲ ἀκροστοιχίδα, μὲ ἐφύμνιο καὶ μὲ πλούσια μελῳδία. 4 «ἱεροὶ κανόνες»: οἱ ἀποφάσεις τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, τῶν τοπικῶν συνόδων καὶ τῶν ἁγίων πατέρων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ οἰκουμενικὴ σύνοδο, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται συνήθως σὲ θέματα λατρείας καὶ διοικήσεως. 5 «κανὼν λειτουργίας»: τὸ σπουδαιότερο τμῆμα τῆς λειτουργίας τῶν παπικῶν, κατὰ τὸ ὁποῖο τελεῖται τὸ μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας. 6 «μέγας κανών»: ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους καὶ γνωστότερους κανόνες (βλέπε 3) τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας, ποίημα τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης· ἀποτελεῖται ἀπὸ 250 τροπάρια καὶ ψάλλεται τὴν μεγάλη τεσσαρακοστή.

κατζίον: εἰδικὸ θυμιατὸ χωρὶς ἁλυσίδες, μὲ τὸ ὁποῖο θυμιάζει ὁ ἱερεὺς ἢ ὁ ταχθεὶς μοναχός.

κελλίον: 1 τὸ ἀτομικὸ δωμάτιο τοῦ μοναχοῦ. 2 αὐτοτελὲς οἴκημα, συνήθως πολλῶν δωματίων, ποὺ δὲν ὑπάγεται σὲ σκήτη.

κληρικός: ὁ χειροτονημένος ἱερωμένος, ὁ ἔχων ὡς κλῆρον νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· γενικὴ ὀνομασία τῶν ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων καί διακόνων.

κοινόβιον: 1 μορφὴ μοναχισμοῦ. 2 μοναστῆρι ποὺ ἔχει τὸν ἡγούμενο ὡς ἀνωτάτη ἀρχὴ καὶ ὅπου οἱ μοναχοὶ τρῶνε σὲ κοινὴ τράπεζα καὶ ἔχουν τὰ πάντα κοινά.

κολλυβᾶδες: ῾Αγιορεῖται μοναχοὶ ποὺ κατὰ τὸν 18ο αἰῶνα προκάλεσαν κίνημα πνευματικῆς (φιλοκαλικῆς) ἀναγεννήσεως.

κυριακόν: ὁ κεντρικὸς ναὸς μιᾶς μοναστικῆς κοινότητος, μιᾶς σκήτης ὅπου ἐκκλησιάζονται τὶς κυριακὲς καὶ τὶς μεγάλες ἑορτὲς οἱ σκητιῶτες πατέρες. τὸ κυριακὸ συμπεριλαμβάνει καὶ τὸ ἀρχονταρίκι τῆς σκήτης.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ορολογία ἐκκλησιαστική καί θεολογική

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 21 Φεβ 2009, 19:42:54

Μ

μοναστῆρι: ὁ τόπος καὶ τὸ σύνολο τῶν κτηρίων ὅπου ζοῦν οἱ μοναχοί, μονή.

μοναχός: ὁ χριστιανὸς ποὺ ἀπαρνήθηκε τὴν κοινωνικὴ ζωὴ καὶ ἀφωσιώθηκε στὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ ζῶντας σὲ μοναστῆρι ἢ σὲ ἔρημο τόπο, καλόγηρος, ἀσκητής, ἡσυχαστής.

μονή: 1 ὁ τόπος καὶ τὸ κτηριακὸ συγκρότημα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ κελλιά, ἐντὸς τῶν ὁποίων ζοῦν οἱ μοναχοί. (βλέπε κοινόβιο, ἰδιόρρυθμο, ἡγουμενοσυμβούλιο.) 2 μονὴ κυρίαρχος: ἔτσι ὀνομάζεται μία μονὴ ἐν σχέσει πρὸς τὰ «ἐξαρτήματά» της, δηλαδὴ τὶς σκῆτες, τὰ κελλιὰ καὶ τὰ ἐρημητήρια ποὺ βρίσκονται στὴν περιοχή της. 3 μονὴ μετανοίας ἑνὸς μοναχοῦ καλεῖται ἡ μονὴ στὴν ὁποία ἐκάρη καὶ ἔδωσε τὶς μοναχικὲς ὑποσχέσεις. 4 μονὴ σταυροπηγιακή: ἡ μονὴ ποὺ δὲν ὑπάγεται στὴν δικαιοδοσία τοῦ ἐπιχωρίου ἐπισκόπου ἀλλὰ τοῦ πατριάρχου. 5 «αἰώνιαι μοναί»: ἡ μεταθανάτιος ζωή.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην Κατηχητική καί ἱεραποστολική

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron