Σελίδα 2 από 2

Re: Δανιήλ

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 16 Αύγ 2009, 12:52:01
από Dionysios
Τὸ προτελευταῖο (11ο) κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Δανιὴλ βρίσκεται ἐπίσης δημοσιευμένο στὴν ἱστοσελίδα τῆς "Συμβολῆς" ἐδῶ.

Re: Δανιήλ

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 16 Αύγ 2009, 12:54:48
από Dionysios
Μὲ τὴν ἀνάρτησι καὶ τοῦ 12ου κεφαλαίου στὴν ἱστοσελίδα τῆς "Συμβολῆς" ἐδῶ ὡλοκληρώνεται πλέον ἡ δημοσίευσι αὐτῆς τῆς νεοελληνικῆς καὶ κατὰ λέξιν μεταφράσεως τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Δανιήλ.

Re: Δανιήλ

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 23 Αύγ 2010, 13:13:44
από Dionysios
῾Η μετάφρασι ὁλόκληρου τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Δανιὴλ εἶναι βεβαίως ἀναρτημένη στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» (ἐδῶ).

Στὸ παρὸν σημεῖο τῶν Διαλόγων μποροῦμε νὰ συζητοῦμε θέματα καὶ ἐπισημάνσεις γιὰ τὴν συγκεκριμένη μετάφρασι, καθὼς καὶ προτάσεις γιὰ βελτιώσεις.

Ἂν ὁ Θεὸς εὐδοκήσῃ, ἴσως ἀργότερα δημοσιευθοῦν καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια σὲ ὅλο τὸ βιβλίο.

Re: Δανιήλ

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 21 Απρ 2017, 20:05:05
από Dionysios
Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς ἐδῶ δημοσιεύεται ἡ παροῦσα μετάφρασι τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Δανιὴλ καὶ σὲ μονοτονικὸ σύστημα (μὲ κάποιες ἀκόμη ἐλαφρὲς προσαρμογὲς σύμφωνα μὲ τὴν σχολικὴ ὀρθογραφία) πρὸς διευκόλυνσι τῶν μαθητῶν καὶ γενικῶς τῶν νεωτέρων στὴν ἡλικία, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν εἶναι ἐξοικειωμένοι στὸ νὰ διαβάζουν πολυτονικὰ κείμενα. Συνιστᾶται ὅμως ἐντόνως σὲ ὅλους νὰ προτιμοῦν τὴν ἀνάγνωσι τῆς πολυτονικῆς μεταφράσεως ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ.