Ἔξοδος

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Ἔξοδος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 18 Μάιος 2009, 10:56:06

Ἔξοδος 14, 21-31

῾Ο Μωϋσῆς τέντωσε τὸ χέρι του πρὸς τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα καὶ ἀμέσως ὁ Θεὸς ἐξαπέλυσε ὅλη τὴν νύκτα ἰσχυρότατο νότιον ἄνεμο πάνω στὴν θάλασσα, καὶ στέγνωσε τὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης, καὶ χωρίστηκε τὸ νερὸ στὰ δύο. οἱ Ἰσραηλῖτες τότε μπῆκαν σ᾿ αὐτὸν τὸν στεγνὸ δρόμο στὸ μέσον τῆς θαλάσσης, ἐνῶ τὸ νερό της εἶχε σχηματίσει ἕνα τεῖχος δεξιὰ καὶ ἕνα τεῖχος ἀριστερά. καὶ οἱ Αἰγύπτιοι συνέχισαν τὴν καταδίωξι καὶ μπῆκαν καὶ αὐτοὶ ξοπίσω τους μὲ ὅλο τὸ ἱππικὸ τοῦ Φαραὼ καὶ τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτες στὸ μέσον τῆς θαλάσσης. καὶ κατὰ τὴν ὥρα ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ τὸ ξημέρωμα ἔριξε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν πύρινο στῦλο τὸ βλέμμα του στὴν στρατιὰ τῶν Αἰγυπτίων καὶ τοὺς προκάλεσε ταραχή. καὶ ἔκαμε ὥστε νὰ ἐμπλακοῦν οἱ ἄξονες τῶν ἁρμάτων μεταξύ τους καὶ τὰ ἔσπρωξε ὁρμητικὰ τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο, καὶ τότε οἱ Αἰγύπτιοι εἶπαν· «ἂς φύγουμε μακριὰ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες, διότι ὁ Κύριός τους πολεμεῖ ἐναντίον μας καὶ τοὺς ὑπερασπιζεται». καὶ εἶπε ὁ Κύριος στὸν Μωϋσῆ· «τέντωσε τὸ χέρι σου πρὸς τὴν θάλασσα, καὶ θὰ ἀποκατασταθῇ τὸ νερὸ στὴν θέσι του καὶ θὰ σκεπάσῃ ἐντελῶς τοὺς Αἰγυπτίους καὶ τὰ ἅρματά τους μαζὶ μὲ τοὺς ἀναβάτες τους». τέντωσε πράγματι τὸ χέρι του ὁ Μωϋσῆς στὴν θάλασσα, καὶ μέχρι νὰ ξημερώσῃ, τὸ νερὸ ἀποκαταστάθηκε στὴν θέσι του. οἱ Αἰγύπτιοι προσπάθησαν νὰ διαφύγουν κάτω ἀπὸ τὸ νερό, ἀλλὰ ὁ Κύριος ξετίναξε καὶ διεσκόρπισε τοὺς Αἰγυπτίους μέσα στὴν θάλασσα. καὶ καθὼς τὸ νερὸ ἐπέστρεψε στὴν θέσι του, σκέπασε τὰ πολεμικὰ ἅρματα μὲ τοὺς ἀναβάτες τους καὶ ὅλη τὴν στρατιωτικὴ δύναμι τοῦ Φαραώ, ὅλους ὅσους εἶχαν μπῆ μέσα στὴν θάλασσα ξοπίσω ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες, καὶ δὲν ἀπέμεινε ζωντανὸς οὔτε ἕνας τους. ἀλλὰ οἱ Ἰσραηλῖτες προχώρησαν πάνω στὸ ξερὸ ἔδαφος στὸ μέσον τῆς θαλάσσης, ἐνῶ τὸ νερό της εἶχε σχηματίσει ἕνα τεῖχος δεξιὰ καὶ ἕνα τεῖχος ἀριστερά. καὶ ἔτσι γλίτωσε ὁ Κύριος τὸν Ἰσραὴλ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Αἰγυπτίων· καὶ εἶδαν οἱ Ἰσραηλῖτες τοὺς Αἰγυπτίους πεθαμένους στὴν παραλία τῆς θαλάσσης. διεπίστωσε ὅμως καὶ ὁ ᾿Ισραὴλ τὸ παντοδύναμο χέρι τοῦ Κυρίου, ὅσα ὁ Κύριος ἔκαμε στοὺς Αἰγυπτίους· καὶ φοβήθηκε ὁ λαὸς τὸν Κύριο καὶ ἔνιωσε ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ στὸν δοῦλό του Μωυσῆ.

copyright 2009 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ἔξοδος

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 26 Μάιος 2009, 22:44:24

Ἔξοδος 14, 15-20

Εἶπε τότε ὁ Κύριος στὸν Μωυσῆ· τί βοᾷς πρὸς ἐμένα; πὲς στοὺς Ἰσραηλῖτες νὰ ἑτοιμαστοῦν γιὰ νὰ προχωρήσουν. κι ἐσὺ σήκωσε τὴν ράβδο σου, τέντωσε τὸ χέρι σου πρὸς τὴν θάλασσα καὶ χτύπησέ την. καὶ ἂς μποῦν οἱ Ἰσραηλῖτες μέσα στὴν θάλασσα στὸν στεγνὸ δρόμο. καὶ νά ἐγὼ θὰ ἐπιτρέψω νὰ σκληρύνῃ ὁ νοῦς τοῦ Φαραὼ καὶ ὅλων τῶν Αἰγυπτίων, ὥστε νὰ μποῦν κι αὐτοὶ στὴν θάλασσα ξοπίσω ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες. καὶ τότε θὰ φανῇ ἡ δόξα μου πάνω στὸν Φαραὼ καὶ σὲ ὅλη τὴν στρατιά του καὶ στὰ ἅρματα καὶ στὸ ἱππικό του. καὶ θὰ μάθουν ὅλοι οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ποὺ φάνηκε ἡ δόξα μου πάνω στὸν Φαραὼ καὶ σὲ ὅλη τὴν στρατιά του καὶ στὰ ἅρματα καὶ στὸ ἱππικό του. καὶ ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πορευόταν μπροστὰ ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τῶν Ἰσραηλιτῶν σηκώθηκε καὶ πῆγε στὴν πίσω πλευρὰ τοῦ στρατοπέδου· σηκώθηκε ἐπίσης καὶ ὁ στῦλος τῆς νεφέλης ποὺ βρισκόταν μπροστά τους καὶ στάθηκε κι αὐτὴ στὴν πίσω πλευρά. καὶ μπῆκε ἡ νεφέλη ἀνάμεσα στὸ στρατόπεδο τῶν Αἰγυπτίων καὶ στὸ στρατόπεδο τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ ἐκεῖ στάθηκε. καὶ ταυτόχρονα ἔπεσε σκοτάδι καὶ πυκνὴ ὁμίχλη, καὶ ἔτσι πέρασε ἡ νύχτα, καὶ δὲν συναντήθηκαν μεταξύ τους τὰ δύο στρατόπεδα ὅλη νύχτα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron