Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2019 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Πληροφορίες γιὰ ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα

Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2019 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 04 Ιαν 2019, 11:45:16

Τὸ τυπικὸν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν διὰ τὸ ἔτος 2019 διατίθεται ἐντύπως εἰς διαφόρους ἐκδόσεις καὶ διαδικτυακῶς εἰς διαφόρους ἱστοσελίδας.


ΚΑΝΟΝΑΡΙΟΝ 2019 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τὸ Κανονάριον (= ἐτήσιον τυπικὸν) 2019 τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος κυκλοφορεῖ ἐντύπως εἰς τὰ Δἰπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἐκδόσεως ᾿Αποστολικῆς Διακονίας. Πληροφορίαι ἐδῶ· http://apostoliki-diakonia.com.gr/produ ... cts_id=819 (παράβαλε καὶ ἐδῶ https://www.politeianet.gr/books/-apost ... osi-291715)

᾿Επειδὴ κάποιοι ἀφελῶς ἐζήτησαν νὰ λάβουν τὸ Κανονάριον εἰς ψηφιακὴν ἢ ἠλεκτρονικὴν μορφὴν ὑπ᾿ ἐμοῦ, διευκρινίζω πρὸς ἅπαντας ὅτι τὸ Κανονάριον τὸ συντάσσω κάθε χρόνον κατόπιν ἐντολῆς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου διὰ τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον ἀποκλειστικῶς, ἡ ὁποία ἔχει καὶ τὴν ἀποκλειστικότητα διὰ τὴν διάθεσιν αὐτοῦ· ὁμοίως καὶ ἡ ᾿Αποστολικὴ Διακονία βεβαίως ὡς ἱεραποστολικὸς καὶ ἐκδοτικὸς ὁργανισμὸς τῆς ἱερᾶς συνόδου. ᾿Επίσης τὴν τελικὴν μορφὴν τοῦ Κανοναρίου δὲν τὴν ἔχω ἐγώ, ἀλλ᾿ ὑπάρχει εἰς τὴν ᾿Αποστολικὴν Διακονίαν, ὅπου ἔχουν ἐπέλθει αἱ τελικαὶ διορθώσεις καὶ ἐπεμβάσεις ἐπὶ τοῦ κειμένου καὶ αἱ τελικαὶ διαμορφώσεις τῆς ἐμφανίσεως τοῦ βιβλίου (πέραν τῆς ἰδικῆς μου ἐργασίας). ῾Επομένως ὅς τις ἐπιθυμεῖ νὰ προμηθευθῇ τὸ Κανονάριον εἰς ἠλεκτρονικὴν ἢ ἔντυπον μορφὴν πρέπει νὰ ἀπευθύνεται εἰς τὴν ᾿Αποστολικὴν Διακονίαν (καὶ εἰς τὴν ἱερὰν σύνοδον) ἀποκλειστικῶς.

῾Η ᾿Αποστολικὴ Διακονία δὲν ἔχει ἀναρτήσει ἀκόμη τὸ ἠλεκτρονικὸν ἀρχεῖον pdf τοῦ Κανοναρίου 2019 εἰς τὴν ἱστοσελίδα της. ᾿Αναμένεται νὰ τὸ πράξῃ προσεχῶς, ὅπως γίνεται τὰ τελευταῖα χρόνια (δὲν γνωρίζω περισσότερα ἐπ᾿ αὐτοῦ). Εἶναι γνωστὸν βεβαίως ὅτι ἤδη τὸ Κανονάριον τοῦ 2019 ἔχει σκαναρισθῆ καὶ διαδίδεται διαδικτυακῶς μὲ προσωπικὰς ἠλεκτρονικὰς ἀποστολάς, ὅπως μὲ ἐνημέρωσε πρὸ ἡμερῶν φίλος ψάλτης, εἰς τὸν ὁποῖον ἀπέστειλαν ὅλον τὸ Κανονάριον διαδικτυακῶς εἰς ἠλεκτρονικὴν μορφὴν pdf ("ἀρχεῖον φορητοῦ ἐγγράφου"), δημιουργηθεῖσαν ἐκ τῆς ἐντύπου μορφῆς τῆς ᾿Απ. Διακονίας. Δὲν γνωρίζω περισσότερα ἐπ᾿ αὐτοῦ οὔτε ποῖος εἶναι ὁ ἀποστολεὺς τῶν ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων· πιθανὸν δὲ ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία νὰ μὴ εἶναι σύννομος.

Πέραν αὐτοῦ ὑπάρχουν ἤδη ὡρισμέναι ἱστοσελίδες αἱ ὁποῖαι διαθέτουν ὅλον ἢ ἐν μέρει τὸ Κανονάριον εἴτε εἰς μορφὴν εἰκόνων εἴτε εἰς pdf. Φαίνεται ὅτι πρόκειται διὰ σκαναρίσματα τοῦ ἐντύπου ἀπὸ διαφόρους χρήστας τοῦ διαδικτύου, οἱ ὁποῖοι μᾶλλον ἐργάζονται ἕκαστος ἰδιωτικῶς καὶ ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων. Δὲν γνωρίζω ἂν διὰ τὴν τοιαύτην διαδικτυακὴν διάθεσιν τοῦ Κανοναρίου 2019 (ἢ μέρους αὐτοῦ) οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἱστοσελίδων ἔχουν λάβει σχετικὴν ἄδειαν. ᾿Εν πάσῃ περιπτώσει πρὸς ἐνημέρωσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου παραθέτω ἐν συνεχείᾳ τοὺς ἀνευρεθέντας ἠλεκτρονικοὺς συνδέσμους διὰ τὸ Κανονάριον 2019.

http://www.cmkon.org/home.php?action=ty ... anguage=GR
῾Ο ἐν ᾿Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως διαθέτει εἰς τὴν ἱστοσελίδα του (εἰς τὸν ἀνωτέρω σύνδεσμον) πλῆρες τὸ Κανονάριον ὅλου τοῦ ἔτους 2019 εἰς ἀρχεῖον φορητοῦ ἐγγράφου (pdf)· ἐπίσης καὶ εἰς http://www.cmkon.org/files/picture1_25847.pdf

http://naxioimelistes.blogspot.com/2018 ... -2019.html (μόνον αἱ 5 πρῶται ἡμέραι τοῦ ἰανουαρίου 2019), καὶ http://www.mediafire.com/file/fyz6cswgn ... %CE%9D.pdf (εἰς pdf).
http://naxioimelistes.blogspot.com/2019 ... -2019.html (αἱ ἡμέραι ἀπὸ 6 ἕως 12 ἰανουαρίου 2019), καὶ http://www.mediafire.com/file/mowab5535 ... 9.pdf/file (εἰς pdf)


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ τυπικὸν τοῦ ᾿Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύεται εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα του ἐδῶ· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2019/m2019-01.htm (ἀναρτᾶται σταδιακῶς).
Δι᾿ ὅλον τὸ 2019 (ἐπίσης ἐνημερώνεται σταδιακῶς)· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2019/index.htm


ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αἱ διατάξεις τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (ἐκ τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος αὐτῆς) διὰ τὸ 2019. ᾿Εξώφυλλον ἐδῶ· http://churchofcyprus.org.cy/48608
᾿Ιανουάριος 2019 σὲ pdf ἐδῶ· http://churchofcyprus.org.cy/wp-content ... %CF%82.pdf
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επιστροφή στην Τυπικὸν τοῦ ἔτους

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron