Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 14 Απρ 2009, 17:36:53

Καθημερινῶς συμπληρώνονται κάποιες αἰτήσεις ἐγγραφῆς μελῶν στοὺς Διαλόγους τῆς «Συμβολῆς». ὅσες αἰτήσεις προέρχονται ἀπὸ «αὐτόματες μηχανὲς» φυσικὰ ἀπορρίπτονται πάραυτα. ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες αἰτήσεις πολλὲς μένουν ἀνενεργές, διότι οἱ αἰτοῦντες δὲν ἀνταποκρίνονται στὸν ἀπαραίτητο ὅρο τῶν Διαλόγων νὰ ἀποστείλουν τὰ στοιχεῖά των. γι᾿ αὐτὸ παρακαλοῦμε καὶ πάλι καὶ ὑπενθυμίζουμε στοὺς ἐνδιαφερομένους, πρὶν κάμουν τὴν αἴτησι ἐγγραφῆς, νὰ ἀναγνώσουν τὸ θέμα «῞Οροι καὶ προϋποθέσεις λειτουργίας καὶ συμμετοχῆς» καὶ ἰδίως νὰ ἔχουν ὑπόψει τους τὸν «Κανονισμὸ λειτουργίας».

Χωρὶς τὴν ἀποστολὴ ὅλων τῶν ἀπαραίτητων στοιχείων ἐκ μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἐγγραφῆς των. αἰτήσεις ποὺ ἔχουν μείνει ἐλλιπεῖς γιὰ χρονικὸ διάστημα περίπου ἄνω τῶν 15 ἡμερῶν διαγράφονται λόγῳ τῆς συσσωρεύσεως νέων αἰτήσεων.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 10 Μάιος 2009, 20:41:56

᾿Επειδὴ καθημερινῶς εἴχαμε πολλὲς περιπτώσεις αὐτόματων μηχανῶν ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ ἐγγραφοῦν στοὺς Διαλόγους, ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες αὐξήσαμε κάπως τὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς ἀσφαλείας.

Σὲ κάποιες περιπτώσεις αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα κάποια ὑποψήφια μέλη νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἐγγραφοῦν ἢ γιὰ ἄλλουςνὰ μὴν εἶναι εἶναι δυνατὴ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἐγγραφῆς των, διότι τὸ σύστημα ἀσφαλείας δὲν τοὺς δέχεται! ἔχουν ἤδη παρουσιαστῆ τέτοιες περιπτώσεις καὶ μᾶς ἔχουν εἰδοποιήσει σχετικῶς οἱ ἐνδιαφερόμενοι.

Ζητοῦμε τὴν κατανόησι ὅλων γιὰ τὰ μέτρα ἀσφαλείας ποὺ ἔχουμε λάβει καὶ λυπούμαστε γιὰ τὴν ὅποια πρόσθετη δυσκολία ἢ ταλαιπωρία ὑφίστανται κάποια ὑποψήφια μέλη. σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι προσπαθοῦμε συνεχῶς νὰ βελτιώσουμε τὰ σχετικὰ προγράμματα, στὰ πλαίσια πάντοτε τῶν δυνατοτήτων μας.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 05 Μαρ 2010, 21:26:36

῾Υπενθυμίζω τὸ παρὸν θέμα, διότι ἔχει χρήσιμες πληροφορίες γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἐγγραφοῦν μέλη.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 14 Απρ 2011, 23:47:09

᾿Επειδὴ τὶς δύο τελευταῖες ἑβδομάδες διεγράφησαν ἢ ἀπερρίφθησαν περισσότερες ἀπὸ 11 αἰτήσεις ἐγγραφῆς νέων μελῶν, κυρίως λόγῳ ἀνεπαρκῶν στοιχείων, ὑπενθυμίζω τὸ παρὸν θέμα, διότι ἔχει χρήσιμες πληροφορίες γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ἐγγραφοῦν μέλη στοὺς διαλόγους τῆς Συμβολῆς.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 06 Ιούλ 2014, 11:33:39

Sent: Sunday, July 06, 2014 at 12:20 PM
From: "symbole inspectio solemnitatis" <symbole@mail.com>
To: "ΧΧΧ" <...@msn.com>
Subject: Re: Διαδικασία ἐγγραφῆς - Register

᾿Αγαπητὲ κύριε ΧΧΧ, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐπικοινωνία καὶ γιὰ τὸ ὅτι εἶστε ἀναγνώστης τῆς ἱστοσελίδος τῆς "Συμβολῆς" (http://www.symbole.gr) καὶ τῶν Διαλόγων αὐτῆς (http://www.symbole.gr/forum/), καὶ μάλιστα θεωρεῖτε ἀξιόλογες κάποιες δημοσιεύσεις μας, ὥστε νὰ τὶς ἀνθολογῆτε καὶ στὸν δικό σας ἱστότοπο.

Μέσα στὰ πλαίσια τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τῆς ἀδελφοσύνης ἐν Χριστῷ θέλουμε νὰ σᾶς ἐπισημάνουμε ὅτι δὲν εἶναι ἐπαρκὲς νὰ λαμβάνετε δημοσιεύσεις τρίτων ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ νὰ τὶς ἀντιγράφετε στὸν ἱστότοπό σας βάζοντας μὲ πολὺ μικρὰ γράμματα τὴν ἔνδειξι "πηγὴ" στὸ τέλος τοῦ ἀντιγεγραμμένου κειμένου καὶ ἀρκετὰ μακριὰ μάλιστα (πολὺ πολὺ πιὸ κάτω) ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τελειώνει τὸ κείμενο, καὶ ἐνίοτε ἀφοῦ ἔχει παρεμβληθῆ καὶ κάποιο ἄλλο κείμενο ἢ διαφήμισι.

᾿Επίσης δὲν εἶναι ἐπαρκὲς ὡς πηγὴ νὰ δίδετε μόνο τὴν γενικὴ διεύθυνσι τοῦ ἱστότοπου ἀπὸ ὅπου λαμβάνετε τὰ κείμενα ποὺ σᾶς ἀρέσουν, ἀλλὰ πρέπει νὰ σημειώνετε ἐμφανῶς τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως (καὶ τοῦ μεταφραστοῦ ἢ διασκευαστοῦ, ἂν ὑπάρχῃ) καθὼς καὶ τὸν ἀκριβῆ σύνδεσμο (link) τοῦ σημείου ὅπου βρίσκεται τὸ συγκεκριμένο κείμενο.

῞Ολα τὰ παραπάνω ἰσχύουν ὄχι μόνον γιὰ τὴν "Συμβολὴ" ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ κείμενα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ συνεργάτου τῆς "Συμβολῆς" δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη (http://www.philologus.gr) καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλους διαδικτυακοὺς χώρους.

᾿Εὰν κάνατε τὸν κόπο νὰ διαβάζατε καὶ τοὺς ὅρους χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος "Συμβολή", θὰ βλέπατε ὅτι "10. ᾿Απαγορεύεται σὲ ὁποιονδήποτε τρίτο α) ...· β) ἡ ἀν­τιγραφή, ἐξαγωγὴ καὶ ἐπα­να­χρη­σιμοποίησι τοῦ περιεχομένου τοῦ συν­ό­λου ἢ μέρους τῆς «Συμ­βο­λῆς» καὶ τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ της σὲ ἄλ­λες ἱ­στοσελίδες ἢ μὲ ἄλ­λες μορφὲς μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία, ἀνάπτυξι ἢ προβολὴ ἄλλου δια­δι­κτυακοῦ τόπου ἢ ἐν γένει ἠλεκτρο­νικῶν ἢ ἐν­τύ­πων μέσων ταυ­τό­ση­μης ἢ συναφοῦς λειτουργίας· γ) ἡ ἀ­νάρ­τησι τῶν συν­δέ­σμων λήψεως ἀρχείων καὶ ἄλλου ὑλικοῦ τοῦ πα­ρόν­τος ἱστο­χώρου σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες· δ) ... . ἐπιτρέπονται βεβαίως ἡ ἁπλὴ ἀναφορὰ καὶ οἱ σύν­­δεσμοι πρὸς τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καὶ τὶς δημοσιεύσεις της".

῞Ολα αὐτὰ εἶναι τὰ ἐλάχιστα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τηρῇ ἕνας ἄνθρωπος ποὺ θέλει νὰ παρουσιάζεται ὡς πιστὸς στὸ Εὐαγγέλιο καὶ νὰ προβάλλῃ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος, ἀνεξαρτήτως ἂν τὰ νομικίστικα τερτίπια τῶν χωρὶς Χριστὸ ἀνθρώπων τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ εἶναι ἐλαστικὸς μὲ τὴν συνείδησί του καὶ τὴν ἠθική.

῾Η ἐκτεταμένη λογοκλοπὴ ποὺ γίνεται χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς καὶ συναισθήσεως ἀπὸ ἀμέτρητους χριστιανοὺς ποὺ διατηροῦν διαδικτυακοὺς τόπους, ἐκ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ὅσοι μάλιστα δὲν δημοσιεύουν σχεδὸν ποτὲ δικά τους κείμενα καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο ὠφέλιμα, νηφάλια, πνευματικά, τεκμηριωμένα, πρωτότυπα κ.λπ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν ξένο κόπο ὡς ἕτοιμο ὑλικὸ γιὰ δική τους ἐπιστημονικὴ ἢ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευσι, μᾶς ἔχει ἀναγκάσει νὰ σταματήσουμε πρὸς τὸ παρὸν νὰ παρουσιάζουμε νεώτερες δημοσιεύσεις πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καθίσταται, νομίζουμε, σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις νὰ ἐγγραφῆτε μέλος στοὺς "Διαλόγους Συμβολῆς". Τοὐλάχιστον μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παρούσης ἐπικοινωνίας καὶ ἀδελφικῆς συνεξηγήσεως ἐλπίζουμε νὰ βελτιωθοῦν κάποια πράγματα ἀπὸ τὴν δική σας πλευρά, ἐφόσον καλόπιστα, θέλουμε νὰ πιστεύουμε, προβαίνετε σὲ ἀναδημοσιεύσεις κειμένων τρίτων.

Γιὰ τὴν "Συμβολὴ" καὶ τοὺς συνεργάτες της
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης


(᾿Απὸ τὴν διαδικτυακὴ ἀλληλογραφία μας)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 22 Μαρ 2015, 02:49:10

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Ζητοῦν νά ἐγγραφοῦν μέλη

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 01 Σεπ 2018, 23:03:47

᾿Επειδὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ ὑπῆρξαν κάποιες ἀκόμη αἰτήσεις γιὰ ἐγγραφὴ νέων μελῶν, ἐνημερώνουμε τοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς καὶ στοὺς παρόντες "Διαλόγους Συμβολῆς" (φόρουμ) γίνονται τεχνικὲς ἐργασίες ἀναβαθμίσεως καὶ ἀλλαγῶν. Οἱ ὅποιες ἐγγραφὲς νέων μελῶν θὰ ἀρχίσουν νὰ πραγματοποιοῦνται, ἀφοῦ πρῶτα ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐν λόγῳ ἐργασίες, κάτι ποὺ ἀναμένεται νὰ συμβῇ σύντομα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - Register

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης