᾿Απενεργοποιημένη ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν

᾿Απενεργοποιημένη ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 22 Μαρ 2015, 02:47:54

᾿Απὸ τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2014 δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν στοὺς Διαλόγους Συμβολῆς λόγῳ τεχνικῶν προβλημάτων. γι᾿ αὐτὸ ἡ σχετικὴ ἐφαρμογὴ εἶναι προσωρινῶς ἀπενεργοποιημένη.

Καθὼς δὲν ἔχω προσωπικῶς τὶς ἀπαραίτητες τεχνικὲς γνώσεις, ἡ διευθέτησις τῶν προβλημάτων αὐτῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἀναλάβει τὴν τεχνικὴ ὑποστήριξι τῆς ἱστοσελίδος καὶ τοῦ φόρουμ τῆς Συμβολῆς. πάντως μέχρι τώρα δὲν ἔχει τακτοποιηθῆ τὸ θέμα. περίμενα ἀρκετοὺς μῆνες μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ διορθωθῇ τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν βλέπω πρόοδο, ἀναγκάζομαι νὰ γράψω τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσι. ἀρχικὰ θεώρησα ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσιάστηκε θὰ ἦταν προσωρινό, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιβεβαιώνεται καὶ πάλι ὅτι στὴν ῾Ελλάδα «οὐδὲν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ».

Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ ὅσους φίλους καὶ ἀναγνῶστες ἔχουν ζητήσει μέχρι τώρα τὴν ἐγγραφή τους στοὺς Διαλόγους καὶ δὲν τοὺς ἐνημέρωσα ἐγκαίρως γιὰ τὸ πρόβλημα, καθὼς καὶ ἀπὸ ὅσους ἐφεξῆς ἐπιθυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ αἴτημά τους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπενθυμίζω κάτι ποὺ ἔγραψα στὶς 6 ἰουλίου 2014· «Η ἐκτεταμένη λογοκλοπὴ ποὺ γίνεται χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς καὶ συναισθήσεως ἀπὸ ἀμέτρητους χριστιανοὺς ποὺ διατηροῦν διαδικτυακοὺς τόπους, ἐκ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ὅσοι μάλιστα δὲν δημοσιεύουν σχεδὸν ποτὲ δικά τους κείμενα καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο ὠφέλιμα, νηφάλια, πνευματικά, τεκμηριωμένα, πρωτότυπα κ.λπ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν ξένο κόπο ὡς ἕτοιμο ὑλικὸ γιὰ δική τους ἐπιστημονικὴ ἢ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευσι, μᾶς ἔχει ἀναγκάσει νὰ σταματήσουμε πρὸς τὸ παρὸν νὰ παρουσιάζουμε νεώτερες δημοσιεύσεις πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων». ἤδη κάποιοι ποὺ ἦσαν τακτικοὶ συνεργάτες ἔχουν σταματήσει σχεδὸν ἐντελῶς νὰ στέλνουν νέες καὶ πρωτότυπες συνεργασίες, παρ᾿ ὅτι ἡ ἀναγνωσιμότης τῆς διαδικτυακῆς Συμβολῆς παραμένει ὑψηλή.

Παρὰ ταῦτα ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ ἀποστείλῃ κάποιο ἄρθρο του ἢ συνεργασία του στὴν διεύθυνσι ἡλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας symbole@mail.com, προκειμένου νὰ δημοσιευθῇ στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Απενεργοποιημένη ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 12 Απρ 2017, 19:17:44

῾Η ἐγγραφὴ νέων μελῶν παραμένει ἀπενεργοποιημένη γιὰ τεχνικοὺς λόγους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἐγγραφῇ ἀπευθείας ὡς μέλος τῶν Διαλόγων, μπορεῖ ὅμως, ἂν θέλῃ, νὰ στείλῃ σχετικὸ μήνυμα στὴν γνωστὴ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι symbole@mail.com, ὥστε νὰ γίνῃ ἡ ἐγγραφὴ μέσῳ τῶν διαχειριστῶν, ἐφόσον εἶναι δυνατόν.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Απενεργοποιημένη ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 31 Ιαν 2019, 22:33:20

Μετὰ λύπης ἐνημερώνω ὅτι ἔχουμε ἐπιστρέψει στὴν πρὸ τοῦ 2015 κατάστασι ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν τεχνικῶν προβλημάτων καὶ ἀδυναμιῶν. Ὄντως «οὐδὲν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ».

Dionysios έγραψε:᾿Απὸ τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2014 δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν στοὺς Διαλόγους Συμβολῆς λόγῳ τεχνικῶν προβλημάτων. γι᾿ αὐτὸ ἡ σχετικὴ ἐφαρμογὴ εἶναι προσωρινῶς ἀπενεργοποιημένη.

Καθὼς δὲν ἔχω προσωπικῶς τὶς ἀπαραίτητες τεχνικὲς γνώσεις, ἡ διευθέτησις τῶν προβλημάτων αὐτῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἀναλάβει τὴν τεχνικὴ ὑποστήριξι τῆς ἱστοσελίδος καὶ τοῦ φόρουμ τῆς Συμβολῆς. πάντως μέχρι τώρα δὲν ἔχει τακτοποιηθῆ τὸ θέμα. περίμενα ἀρκετοὺς μῆνες μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ διορθωθῇ τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν βλέπω πρόοδο, ἀναγκάζομαι νὰ γράψω τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσι. ἀρχικὰ θεώρησα ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσιάστηκε θὰ ἦταν προσωρινό, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιβεβαιώνεται καὶ πάλι ὅτι στὴν ῾Ελλάδα «οὐδὲν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ».

Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ ὅσους φίλους καὶ ἀναγνῶστες ἔχουν ζητήσει μέχρι τώρα τὴν ἐγγραφή τους στοὺς Διαλόγους καὶ δὲν τοὺς ἐνημέρωσα ἐγκαίρως γιὰ τὸ πρόβλημα, καθὼς καὶ ἀπὸ ὅσους ἐφεξῆς ἐπιθυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ αἴτημά τους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπενθυμίζω κάτι ποὺ ἔγραψα στὶς 6 ἰουλίου 2014· «Η ἐκτεταμένη λογοκλοπὴ ποὺ γίνεται χωρὶς ἴχνος ἐντροπῆς καὶ συναισθήσεως ἀπὸ ἀμέτρητους χριστιανοὺς ποὺ διατηροῦν διαδικτυακοὺς τόπους, ἐκ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ὅσοι μάλιστα δὲν δημοσιεύουν σχεδὸν ποτὲ δικά τους κείμενα καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο ὠφέλιμα, νηφάλια, πνευματικά, τεκμηριωμένα, πρωτότυπα κ.λπ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν ξένο κόπο ὡς ἕτοιμο ὑλικὸ γιὰ δική τους ἐπιστημονικὴ ἢ ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευσι, μᾶς ἔχει ἀναγκάσει νὰ σταματήσουμε πρὸς τὸ παρὸν νὰ παρουσιάζουμε νεώτερες δημοσιεύσεις πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων». ἤδη κάποιοι ποὺ ἦσαν τακτικοὶ συνεργάτες ἔχουν σταματήσει σχεδὸν ἐντελῶς νὰ στέλνουν νέες καὶ πρωτότυπες συνεργασίες, παρ᾿ ὅτι ἡ ἀναγνωσιμότης τῆς διαδικτυακῆς Συμβολῆς παραμένει ὑψηλή.

Παρὰ ταῦτα ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ ἀποστείλῃ κάποιο ἄρθρο του ἢ συνεργασία του στὴν διεύθυνσι ἡλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας symbole@mail.com, προκειμένου νὰ δημοσιευθῇ στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Απενεργοποιημένη ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 08 Οκτ 2019, 13:29:11

Νεωτέρα ἐνημέρωσις

᾿Ενημερώνουμε τοὺς ἀναγνῶστες τῆς Συμβολῆς ὅτι ἡ ἐγγραφὴ νέων μελῶν στοὺς "Διαλόγους Συμβολῆς" δὲν εἶναι πλέον ἐφικτὴ (οὔτε μέσῳ τῆς διαχειρίσεως) γιὰ τεχνικοὺς λόγους.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - Register

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες