Νέες παράμετροι γιά τή βαλκανική πολιτική μας

Τὰ κείμενα τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικοῦ ἐπιστήμονος, συνεργάτου τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος καὶ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Πειραϊκὴ ἐκκλησία», ἀναδημοσιεύονται ἐδῶ κατόπιν ἀδείας τοῦ συγγραφέως.
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Νέες παράμετροι γιά τή βαλκανική πολιτική μας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 11 Απρ 2010, 10:57:27

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

Ἡ διεξαγωγὴ τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς 4-10-2009 εἶναι μία καλὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐπανεξετάσουμε ὡς χώρα τὴ βαλκανικὴ πολιτική μας καὶ νὰ μελετήσουμε μὲ προσοχὴ τὰ νέα στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζονται, τὶς εὐκαιρίες, τὶς ἀπειλές, τὶς καινούργιες παραμέτρους ποὺ προέκυψαν κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες. Στὴ συνέχεια θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές:

1) Οἱ βουλγαρικὲς καὶ ἀλβανικὲς πιέσεις στὸ κράτος τῶν Σκοπίων. Ὁ ὑπογράφων καὶ πολλοὶ ἄλλοι παρατηρητὲς τῶν βαλκανικῶν πραγμάτων ἔχουμε ἐπανειλημμένως ἐκφράσει τὴν ἀμφιβολία μας γιὰ τὴ βιωσιμότητα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Τὰ πρόσφατα γεγονότα ἐνισχύουν τὰ ἐρωτηματικά. Οἱ Ἀλβανοὶ ποὺ ἀποτελοῦν περίπου τὸ 30% τοῦ πληθυσμοῦ πιέζουν μὲ ὅλο καὶ πιὸ ἔντονο τρόπο γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης τῆς Ἀχρίδας, τὴν ὁποία πέτυχαν τὸ 2001 μετὰ ἀπὸ ἔνοπλη ἐξέγερση. Τὰ ἀλβανικὰ κόμματα ἀπειλοῦν ὅτι θὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, ἂν δὲν καθιερωθεῖ ἡ πλήρης ἰσοτιμία τους μὲ τὴν σλαυικὴ πλειοψηφία, ἐνῷ οἱ φοιτητὲς τοῦ ἀλβανικοῦ πανεπιστημίου στὸ Τέτοβο καὶ ἄλλες ὁμάδες πιέσεως ἐπαναφέρουν τὸ σχέδιο γιὰ αὐτονόμηση –καὶ ἴσως μελλοντικὴ ἀπόσχιση– τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ κράτους τῆς «Δημοκρατίας τῆς Ἰλλυρίδας». Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Βουλγαρία μετὰ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ δεξιοῦ κόμματος GERB ἀμφισβητεῖ μὲ κάθε τρόπο καὶ σὲ κάθε περίσταση τὴν θεωρία περὶ «μακεδονικοῦ ἔθνους» καὶ θυμίζει τὴν πάγια θέση της ὅτι οἱ δῆθεν «Μακεδόνες» τῆς ΦΥΡΟΜ εἶναι Βούλγαροι. Τὴν σημαία τοῦ ἀντισκοπιανοῦ ἀγῶνα κρατᾶ σήμερα ὁ νέος ὑπουργὸς Ἐπικρατείας γιὰ θέματα ἀποδήμων Μπόζινταρ Ντιμιτρόφ. Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ ἀξιοποιήσει τὰ φαινόμενα αὐτὰ καὶ νὰ ἀσκήσει ἀκόμη μεγαλύτερη πίεση γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος. Ὁποιαδήποτε ἰδέα γιὰ ἑλληνικὲς ὑποχωρήσεις καὶ παραχωρήσεις εἶναι ἀδικαιολόγητη, ὅταν ἔχουμε ἀπέναντί μας ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο δὲν ξέρουμε ἂν θὰ διατηρήσει τὴν ἐδαφική του ἀκεραιότητα.

2) Ἡ ἀντιτουρκικὴ στροφὴ τῆς Βουλγαρίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πίεση πρὸς τὰ Σκόπια ἡ νέα βουλγαρικὴ κυβέρνηση τοῦ Μπόικο Μπορίσοφ ἀποφάσισε νὰ σκληρύνει τὴ στάση της καὶ ἔναντι τῆς Τουρκίας. Στὰ μέσα Σεπτεμβρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι θὰ καθιερωθεῖ Ἡμέρα Γενοκτονίας, γιὰ νὰ τιμῶνται κάθε χρόνο τὰ θύματα τῶν τουρκικῶν θηριωδιῶν. Ἡ ἀναφορὰ γίνεται στὴ σφαγὴ τοῦ βουλγαρικοῦ πληθυσμοῦ στὴν περιοχὴ Φιλιππουπόλεως καὶ κυρίως στὴ πόλη Μπάτακ τὸ Μάιο τοῦ 1877. Οἱ σφαγὲς ξεσήκωσαν τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη καὶ ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὴν ρωσικὴ ἐπέμβαση, μὲ τὴν ὁποία τὸ 1878 ἡ Βουλγαρία ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό. Παράλληλα ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα τῆς νέας κυβέρνησης εἶναι ἡ ἀνάγκη περιορισμοῦ τοῦ εἰδικοῦ βάρος ποὺ εἶχε στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας τὸ φιλοτουρκικὸ κόμμα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας. Μπροστὰ στὴν ὄξυνση τῶν τουρκικῶν προκλήσεων καλὸ θὰ ἦταν νὰ πλησιάσουμε περισσότερο τὴ Βουλγαρία καὶ νὰ προωθήσουμε τὰ σχέδια γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκὰς-Ἀλεξανδρούπολης.

3) Ἡ σερβικὴ προσφυγὴ στὴ Χάγη γιὰ τὸ Κόσσοβο. Ἡ Σερβία ἔχει ζητήσει ἀπὸ τὸ Δικαστήριο Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Χάγης νὰ γνωμοδοτήσει γιὰ τὴ νομιμότητα ἢ μὴ τῆς ἀπόσχισης τοῦ Κοσσόβου (Κοσσυφοπεδίου). Ἡ σερβικὴ στάση στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι παράδειγμα ἐπιμονῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξιοπρεπείας. Οὔτε πρὸς στιγμὴν δὲν ἔχει σκεφθεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὸ «κράτος» τοῦ Κοσσόβου καὶ δίνει μάχες σὲ διάφορα πεδία, γιὰ νὰ κερδίσει ὅ,τι μπορεῖ περισσότερο. Ἴσως τελικὰ νὰ μὴν ἀποφύγει τὸ μοιραῖο καὶ νὰ ἱκανοποιηθεῖ μὲ μικρὰ ἐδαφικὰ ἀνταλλάγματα στὸ βόρειο Κόσσοβο. Πάντως ἡ ὅλη κατάσταση παρέχει τὴ δυνατότητα στὴν Ἑλλάδα νὰ ἀποφύγει ὁποιαδήποτε κίνηση ἀναγνώρισης τοῦ νέου «κράτους». Ὅσο ἐκκρεμεῖ τὸ ζήτημα στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε κανένα λόγο νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ τετελεσμένα τῆς ἔνοπλης ἐξέγερσης τοῦ UCK, διότι καὶ στὴν Κύπρο καὶ στὸ Αἰγαῖο ἐπικαλούμαστε τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ καταγγέλλουμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔνοπλης βίας.

4) Προσοχὴ στὶς προτάσεις γιὰ εἰσαγωγὴ μειονοτήτων. Στὸ ὄνομα τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ τῶν «Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» ἀκοῦμε τώρα τελευταῖα ὁρισμένες ἐξωφρενικὲς ἀπόψεις. Μᾶς προτείνουν ὁρισμένοι συμπατριῶτες μας νὰ δώσουμε ἄδεια εἰσόδου καὶ ἐγκαταστάσεως στὰ στελέχη τῆς σκοπιανῆς ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας, τὰ ὁποῖα γεννήθηκαν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔφυγαν μετὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ 1941-49, ἀφοῦ μεταπήδησαν μὲ μεγάλη ἄνεση ἀπὸ τὶς βουλγαρικὲς φασιστικὲς ὁμάδες στοὺς Γιουγκοσλαύους κομμουνιστὲς ἀντάρτες. Κάποιοι ἄλλοι μὲ τὸ πρόσχημα ἐπιστημονικῶν συνεδρίων μᾶς προτείνουν νὰ «ἐπαναπατρίσουμε» τὶς οἰκογένειες τῶν Τσάμηδων μουσουλμάνων τῆς Θεσπρωτίας, δηλαδὴ τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου ποὺ συνεργάσθηκαν τὸ 1941-44 μὲ τοὺς Γερμανοϊταλοὺς κατακτητές. Τὸ ζήτημα ἐπανέρχεται κατὰ καιροὺς καὶ μὲ ρητορικὲς ἀστοχίες ἀλβανικῶν κομμάτων ἀκόμη καὶ κυβερνήσεων. Εἰσαγωγὴ μειονοτήτων στὸ ὄνομα ἑνὸς παρεξηγημένου διεθνισμοῦ καὶ «ἀνθρωπισμοῦ» οὐδεμία σοβαρὴ χώρα διανοεῖται νὰ κάνει. Ἡ ἐλευθερία λόγου στὴ χώρα μας εἶναι ἐγγυημένη, ἀλλὰ τέτοιες προτάσεις καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν ἀκούονται οὔτε ὡς ὑποθέσεις ἐργασίας, διότι ἀποθρασύνουν τὸν ἐθνικισμὸ τῶν γειτόνων.

5) Ἡ ἀνάγκη καταγραφῆς τῶν ἑλληνικῶν ἐθνικῶν κοινοτήτων. Ἡ Ἀλβανία καὶ ἡ ΦΥΡΟΜ ἐνδιαφέρονται νὰ προσεγγίσουν περισσότερο πρὸς τὴν Εὐρ. Ἕνωση καὶ φυσικὰ ὁ δρόμος περνᾶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἔγκριση. Πρέπει νὰ πιέσουμε καὶ τὶς δύο χῶρες γιὰ μία ἀντικειμενικὴ ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τους καὶ τῶν ἐθνικῶν κοινοτήτων, ὥστε νὰ μάθουμε ἀκριβῶς πόσοι πολῖτες αὐτῶν τῶν χωρῶν δηλώνουν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ καταγωγή. Ἀντὶ νὰ μᾶς χρεώνουν ἀνύπαρκτες μειονότητες, ἂς μιλήσουμε ἐπιτέλους σοβαρὰ γιὰ τὶς ὑπαρκτὲς ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ Βαλκάνια.


(ἐφ. ΚΟΖΑΝΗ, Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009)
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επιστροφή στην ᾿Αρθρογραφία Κωνσταντίνου Χολέβα

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες

cron