Σελίδα 2 από 2

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 07 Απρ 2020, 02:41:13
από Dionysios
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ εἰς πᾶσαν νόσον καὶ ἀνάγκην καὶ ἀσθένειαν
ἐν ᾗ προσετέθησαν ἐν τέλει καὶ ἓξ παλαιαὶ εὐχαὶ λεγόμεναι εἰς ἀσθενεῖς καὶ εἰς λοιμικὴν ἀσθένειαν καὶ εἰς λιμόν

῾Ολόκληρη ἡ Παράκλησι σὲ μορφὴ φορητοῦ ἐγγράφου (pdf):
2020-loimos-04.pdf
(283.71 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 235 φορέςΒλέπε ἀπαραιτήτως καὶ τὶς προηγούμενες δημοσιεύσεις διαφόρων παρακλήσεων, ἀπὸ 29 μαρτίου μέχρι ἐδῶ. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς παρακλήσεις ἔχουν προστεθῆ πλῆθος εὐχῶν γιὰ κάθε ἀσθένεια ἀλλὰ καὶ εἰδικὲς εὐχὲς (διαφορετικὲς σὲ κάθε παράκλησι) γιὰ περίπτωσι λοιμικῆς νόσου.