Σελίδα 1 από 2

῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 26 Ιαν 2009, 03:27:11
από Dionysios
Στὸ παρὸν θέμα θὰ δίδωνται σύνδεσμοι μὲ διάφορες ἀκολουθίες στὸ διαδίκτυο ἢ πληροφορίες γιὰ ἐκδόσεις ἀκολουθιῶν. παράκλησις νὰ ἐπιλέγωνται ἐκεῖνες οἱ ἀκολουθίες ποὺ εἶναι γραμμένες μὲ πολυτονικὸ ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ μὲ τὰ λιγώτερα ὀρθογραφικὰ λάθη ἀφ᾿ ἑτέρου, διότι στὸ διαδίκτυο ὑπάρχουν καὶ ἀκολουθίες μὲ πολλὰ λάθη.

Δίδω συνδέσμους γιὰ τρεῖς ἀκολουθίες·
1. Μικρὰ παράκλησις τῆς θεοτόκου,
2. Μεγάλη παράκλησις τῆς θεοτόκου,
3. Χαιρετισμοὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου,

(28/8/2008)

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Δευτ 26 Ιαν 2009, 03:27:47
από Dionysios
᾿Ακολουθία τῶν μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, καὶ τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. http://www.churchgoc.org/Library/minas.html

᾿Ακολουθία τῶν μεγάλων ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων. http://www.vlioras.gr/God/Symmeikta/Chr ... gennon.htm


(28/8/2008)

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 02 Ιούλ 2013, 00:25:57
από Dionysios

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 02 Ιούλ 2013, 00:27:05
από Dionysios

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 29 Μαρ 2015, 12:48:37
από Dionysios
Dionysios έγραψε:Στὸ παρὸν θέμα θὰ δίδωνται σύνδεσμοι μὲ διάφορες ἀκολουθίες στὸ διαδίκτυο ἢ πληροφορίες γιὰ ἐκδόσεις ἀκολουθιῶν. παράκλησις νὰ ἐπιλέγωνται ἐκεῖνες οἱ ἀκολουθίες ποὺ εἶναι γραμμένες μὲ πολυτονικὸ ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ μὲ τὰ λιγώτερα ὀρθογραφικὰ λάθη ἀφ᾿ ἑτέρου, διότι στὸ διαδίκτυο ὑπάρχουν καὶ ἀκολουθίες μὲ πολλὰ λάθη.

Δίδω συνδέσμους γιὰ τρεῖς ἀκολουθίες·
1. Μικρὰ παράκλησις τῆς θεοτόκου
2. Μεγάλη παράκλησις τῆς θεοτόκου
3. Χαιρετισμοὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου

(28/8/2008)


Δυστυχῶς οἱ σύνδεσμοι ποὺ ὑπῆρχαν στὸ πρῶτο μήνυμα κατέστησαν πλέον ἀνενεργοί, διότι ἡ ἱστοσελίδα ποὺ φιλοξενοῦσε τὰ συγκεκριμένα κείμενα διέκοψε τὴν λειτουργία της, ὁπότε καὶ οἱ σχετικὲς παραπομπὲς διεγράφησαν.

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 13 Νοέμ 2018, 13:21:30
από Dionysios
22 νοεμβρίου· ἀνέκδοτος ἀκολουθία ὁσίου ᾿Ιακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
ποίημα ’Ιωάννου Παστρωμᾶ (ἴσως περὶ τὸ 1991 ἢ 1992)

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ 30 Ιαν 2019, 17:09:46
από Dionysios
2 φεβρουαρίου· δεύτερος κανὼν τῆς ῾Υπαπαντῆς (ἰαμβικός)
χρησιμώτατος γιὰ τὶς μοναστηριακὲς ἀγρυπνίες.

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Κυρ 29 Μαρ 2020, 16:49:42
από Dionysios
ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ ΕΙΣ ΑΠΕΙΛΗΝ ΛΟΙΜΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
μὲ εἰδικὴν εὐχὴν εἰς ἐπιδημίαν πανώλους ἢ ἄλλης λοιμικῆς ἀσθενείας

῾Ολόκληρη ἡ Παράκλησι σὲ μορφὴ φορητοῦ ἐγγράφου (pdf):
2020-loimos-01.pdf
(264.59 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 353 φορές

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 31 Μαρ 2020, 20:23:45
από Dionysios
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΠΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ
ἐν ᾗ προσετέθη ἐν τέλει καὶ εὐχὴ εἰς λοιμικὴν νόσον

῾Ολόκληρη ἡ Παράκλησι σὲ μορφὴ φορητοῦ ἐγγράφου (pdf):
2020-loimos-02.pdf
(292.3 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 397 φορές

Re: ῾Ιερὲς ἀκολουθίες καὶ τελετές

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Παρ 03 Απρ 2020, 15:04:49
από Dionysios
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΖΩΟΔΟΧΟΝ ΠΗΓΗΝ ΥΠΕΡ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ
ἐν ᾗ προσετέθησαν ἐν τέλει καὶ δύο εὐχαὶ εἰς πληγὴν θανατικοῦ

῾Ολόκληρη ἡ Παράκλησι σὲ μορφὴ φορητοῦ ἐγγράφου (pdf):
2020-loimos-03.pdf
(281.14 KiB) Έχει μεταφορτωθεί 341 φορές


Βλέπε ἀπαραιτήτως καὶ τὶς δύο προηγούμενες παρακλήσεις, στὶς ὁποῖες ἐπιφέραμε λίγες διορθώσεις, ὥστε νὰ εἶναι σαφέστερες οἱ διάφορες ὁδηγίες τους.