17. Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης ᾿Εργογραφία Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου Συγκεντρωτικὴ ἐργογραφία, μέρος F΄

 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ

 

 

F΄. ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(σὲ ῥαδιοτηλοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ διαδικτυακὲς σελίδες)

 

(1) «Η μνογράφος Κασσιανή». αδιοφωνικ κπομπ στν ΕΡΑ3 μ τν ᾿Αριέττα Παλιατσάρα. γγραφή· ᾿Αθναι 8/4/2008.  μετάδοσις  22/4/2008.

(2) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική (παρουσίασις, ἠχογράφη­σις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.). διαδικτυακὸς ῥαδιοφωνικὸς σταθμὸς «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος» (www.xaramou.com). 1η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τοῦ πάσχα» 1 (ἀπρίλιος 2015).

(3) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 2α ἐκπομπή· «ὑμνολογία τοῦ πάσχα» 2 (ἀπρίλιος 2015).

(4) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 3η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τοῦ πάσχα» 3 (ἀπρίλιος 2015).

(5) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 4η ἐκπομπή· «ὑμνολογία γιὰ τὸν σεισμό» (ἀπρίλιος 2015).

(6) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 5η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τοῦ πάσχα» 4 (ἀπρίλιος 2015).

(7) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 6η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τοῦ Πάσχα» 5 (ἀπρίλιος 2015).

(8) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 7η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ» (ἀπρίλιος 2015).

(9) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 8η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τῶν μυροφόρων» (ἀπρίλιος 2015).

(10) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 9η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ παραλύτου» (ἀπρίλιος 2015).

(11) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 10η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τοῦ παραλύτου» 2 (μάιος 2015).

(12) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 11η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τῆς μεσοπεντηκοστῆς» (μάιος 2015).

(13) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 12η ἐκπομπή· «ὑμνολογία τῆς κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος» (μάιος 2015).

(14) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 13η ἐκπομπή· «ὑμνο­λογία τῆς κυριακῆς τοῦ τυφλοῦ» (μάιος 2015).

(15) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 14η ἐκπομπή· «ὕμνοι τοῦ ἁγίου πάσχα» (μάιος 2015).

(16) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 15η ἐκπομπή· «ὕμνοι τῆς ἀναλήψεως» (μάιος 2015).

(17) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 16η ἐκπομπή· «ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν πατέρων πρὸ τῆς πεντηκοστῆς» (μάιος 2015).

(18) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 17η ἐκπομπή· «ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν πατέρων πρὸ τῆς πεντηκοστῆς» 2 (μάιος 2015).

(19) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 18η ἐκπομπή· «ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῆς πεντηκοστῆς» (μάιος 2015).

(20) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 19η ἐκπομπή· «ὕμνοι τῆς κυριακῆς τῶν ἁγίων πάντων» (μάιος 2015).

(21) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 20ὴ ἐκπομπή· «ὕμνοι τοῦ μηνὸς μαΐου» (μάιος 2015).

(22) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 21η ἐκπομπή· «δοξολογίες βαρέος ἤχου» (ἰούνιος 2015).

(23) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 22α ἐκπομπή· «ἀναστάσιμα βαρέος ἤχου - ἑσπερινοῦ» (ἰούνιος 2015).

(24) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 23η ἐκπομπή· «ἀναστάσιμα βαρέος ἤχου - ὄρθρου» (ἰούνιος 2015).

(25) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 24η ἐκπομπή· «ὕμνοι βαρέος ἤχου - γενικά» (ἰούνιος 2015).

(26) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 25η ἐκπομπή· «ὕμνοι διάφοροι» (ἰούνιος 2015).

(27) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 26η ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς ἰουνίου» (ἰούνιος 2015).

(28) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 27η ἐκπομπή· «δοξολογίες ἤχου πλ. δ΄» (ἰούνιος 2015).

(29) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 28η ἐκπομπή· «ὕμνοι ἀναστάσιμοι καὶ ἑσπερινοῦ ἤχου πλ. δ΄» (ἰούνιος 2015).

(30) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 29η ἐκπομπή· «ὕμνοι ἀναστάσιμοι ὄρθρου ἤχου πλ. δ΄» (ἰούνιος 2015).

(31) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 30ὴ ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς ἰουνίου-2» (ἰούνιος 2015).

(32) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 31η ἐκπομπή· «ὕμνοι ἤχου πλ. δ΄ - γενικά» (ἰούλιος 2015).

(33) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 32α ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς ἰουλίου» (ἰούλιος 2015).

(34) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 33η ἐκπομπή· «διάφοροι ὕμνοι» (ἰούλιος 2015).

(35) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 34η ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς αὐγούστου» (αὔγουστος 2015).

(36) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 35η ἐκπομπή· «ὕμνοι παρακλήσεων 15αυγούστου» (αὔγουστος 2015).

(37) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 36η ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς σεπτεμβρίου» (σεπτέμβριος 2015).

(38) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 37η ἐκπομπή· «ἐκλεκτὰ μαθήματα» (σεπτέμβριος 2015).

(39) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 38η ἐκπομπή· «διάφοροι ὕμνοι» (σεπτέμβριος 2015).

(40) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 39η ἐκπομπή· «διάφορα Ἄξιον ἐστίν» (σεπτέμβριος 2015).

(41) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 40ὴ ἐκπομπή· «ὕμνοι ὀκτωβρίου» (σεπτέμβριος 2015).

 (42) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 41η ἐκπομπή· «᾿Ιάκωβος Ναυπλιώτης» (νοέμβριος 2015).

(43) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 42α ἐκπομπή· «Κων­σταντῖνος Πρίγγος» (νοέμβριος 2015).

 (44) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 43η ἐκπομπή· «ὕμνοι νοεμβρίου» (νοέμβριος 2015).

(45) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 44η ἐκπομπή· «Συνέν­τευξι Θρασυβούλου Στανίτσα» (νοέμβριος 2015).

(46) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 45η ἐκπομπή· «λειτουργικοὶ ὕμνοι σὲ ἦχο πλ. β΄» (νοέμβριος 2015).

(47) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 46η ἐκπομπή· «παλαιὲς ἠχογραφήσεις ὕμνων νοεμβρίου 1988» (νοέμβριος 2015).

(48) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 47η ἐκπομπή· «διάφορα ἀργὰ μέλη, ἠχογραφήσεις 1988» (νοέμβριος 2015).

(49) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 48η ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς δεκεμβρίου» (δεκέμβριος 2015).

(50) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 49η ἐκπομπή· «ὕμνοι προεόρτιοι χριστουγέννων» (σεπτέμβριος 2015).

(51) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 50ὴ ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-1» (σεπτέμβριος 2015).

(52) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 51η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-2» (σεπτέμβριος 2015).

(53) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 52α ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-3» (σεπτέμβριος 2015).

(54) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 53η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-4» (σεπτέμβριος 2015).

(55) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 54η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-5» (σεπτέμβριος 2015).

(56) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 55η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-6 — Ναυπλιώτης ᾿Ιάκωβος» (δεκέμβριος 2015).

(57) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 56η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-7 — Κωνσταντῖνος Πρίγγος καὶ ἄλλοι» (δεκέμβριος 2015).

(58) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 57η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-8 — Θρασύβουλος Στανίτσας» (δεκέμβριος 2015).

(59) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 58η ἐκπομπή· «ὕμνοι χριστουγέννων-9 — ᾿Αθωνῖτες ψάλτες» (δεκέμβριος 2015).

 (60) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 59η ἐκπομπή· «ὕμνοι λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου - 1 (ἀπὸ πατριαρχικοὺς ψάλτας)» (ἰανουάριος 2016).

(61) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 60ὴ ἐκπομπή· «ὕμνοι λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου - 2» (ἰανουάριος 2016).

(62) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 61η ἐκπομπή· «ὕμνοι 1ης ἰανουαρίου» (ἰανουάριος 2016).

(63) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 62α ἐκπομπή· «ὕμνοι πρωτοχρονιᾶς» (ἰανουάριος 2016).

(64) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 63η ἐκπομπή· «ὕμνοι πρωτοχρονιᾶς» (ἰανουάριος 2016).

(65) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 64η ἐκπομπή· «ὕμνοι προεόρτιοι θεοφανείων» (ἰανουάριος 2016).

(66) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 65η ἐκπομπή· «ὕμνοι τριῳδίου» (μάρτιος 2016).

(67) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 66η ἐκπομπή· «ὕμνοι μεγάλης ἑβδομάδος» (μάρτιος 2016).

(68) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 67η ἐκπομπή· «ὕμνοι μηνὸς ἀπριλίου» (ἀπρίλιος 2016).

(69) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 68η ἐκπομπή· «ὕμνοι μεταμορφώσεως Κυρίου (6 αὐγούστου)» (αὔγουστος 2017).

(70) ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 69η ἐκπομπή· «ὕμνοι ὕμνοι εὐαγγελισμοῦ (25 μαρτίου)» (μάρτιος 2018).

 

 
 

25. Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν (ἄνευ ἑορτασίμου ἀκολου­θίας). «Συμβολή», ᾿Αθῆναι 2007.