ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Σύγχρονοι προβληματισμoί ᾿Ερωτήματα δύο ἀρχιερέων γιὰ τὴν παροῦσα κατάστασι

PostHeaderIcon ᾿Ερωτήματα δύο ἀρχιερέων γιὰ τὴν παροῦσα κατάστασι

 

 

α) Καλοπροαίρετη ἀπορία

 

Διερωτῶμαι, πολὺ καλοπροαίρετα:

Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν, ὅταν μᾶς εὔχονται «Καλὴ Ἀνάσταση» αὐτοὶ ποὺ

1) ἔκλεισαν ἐντελῶς γιὰ τὸ λαὸ τὶς ἐκκλησίες,

2) ἐποινικοποίησαν τὴ μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων,

3) στέλνουν στὸν Εἰσαγγελέα σὰν ἐγκληματίες Ἐπισκόπους καὶ Ἱερεῖς ποὺ ἐκτελοῦν τὸ στοιχειῶδες καθῆκον τους,

4) ἔκλεισαν ἀκόμα καὶ τὰ Κοιμητήρια τὴ Μεγάλη Παρασκευή, νὰ μὴ θυμιάσουμε τὸν τάφο τῶν γονέων μας,

5) ἀπαγόρευσαν τὶς καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα στερώντας τοὺς πι­στοὺς κι ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ μικρὴ παρηγορία;

Τί ἐννοοῦν λοιπὸν μὲ τὸ «Καλὴ Ἀνάσταση»; Νὰ πετύχη ἡ μαγειρί­τσα μας ἢ νὰ μὴ μᾶς στομαχιάση τὸ ἀρνάκι; Ἢ μήπως νὰ μὴ σπάση τὸ ἀβγό μας στὸ τσούγκρισμα;

Τὸ ἴδιο ἐρωτῶ καὶ γιὰ τοὺς γκαουλάιτερς τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ραδιοφώνου.

Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐρωτῶ πολὺ καλοπροαίρετα, γιὰ νὰ μάθω!

 

Μητροπολίτης Προικονήσου Ἰωσήφ

 

(Πηγή· Πρακτορεῖο «῾Ρομφαία», https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36510-dierotomai-polu-kaloproaireta-ti-ennooun-)

 

* * *

 

β) ᾿Ανοιχτὴ ἐπιστολή

 

Ἀγαπητοί μου Ὑπουργοὶ κ. Πέτσα καὶ κ. Χαρδαλιᾶ καὶ Λοιμοξιολόγε κ. Τσιόδρα,

 

Μὲ τὴν παροῦσα μου ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ὡς ὁ ἔσχατος Ἀκρίτας Ἕλ­λην Πολίτης, καὶ ὄχι ὡς μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θέλω νὰ σᾶς πῶ –μαζὶ μὲ τὰ συγχαρητήριά μου καὶ τὶς εὐχές μου στὸ Θεὸ γιὰ τὸν τιτάνιο ἀγῶνα ποὺ κάνετε– ὅτι:

1) Ἐμεῖς μέχρι σήμερα δείξαμε μεγάλη ὑπακοὴ καὶ ὑπομονὴ στὰ ὅσα σεῖς νομοθετήσατε –καὶ καλῶς ἐπράξατε– γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν ὑγεία ὅλων τῶν Ἑλλήνων, καὶ θὰ συνεχίσουμε τὸ αὐτὸ νὰ πράτ­τουμε.

2) Εἰς οὐδὲν τῶν μέτρων ἀντιταχθήκαμε, καὶ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, γιατὶ δὲν ἐπιδιώκουμε νὰ διχάσουμε τὸν λαό μας, παρὰ μὲ ἑνότητα καὶ ἀλληλοϋποστήριξη νὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες ποὺ διερχόμεθα.

3) Σᾶς ἐκφράζω τὴν ὅλο καὶ πιὸ πολὺ διογκούμενη ἔντονη ἀντίδρα­ση τῶν πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας καὶ εὐρύτερα γιὰ τὰ πολὺ σκληρὰ μέτρα ἐνάντια στὴν πίστη μας, στὴν Ἐκκλησία μας καὶ στὶς παραδό­σεις μας κατὰ τὴν δύσκολη περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ποὺ διερ­χόμεθα.

4) Λυπούμεθα ποὺ δὲν δεχθήκατε νὰ ὑλοποιήσετε μὲ πνεῦμα συνερ­γασίας καὶ μὲ τὶς δικές σας σοφὲς ὑποδείξεις οὔτε ἕνα ἐκ τῶν μέτρων ποὺ σᾶς πρότεινε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος.

5) Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα ἐκ τῶν σπουδαίων εὐεργετημάτων καὶ τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν τὸ διαπραγμα­τευόμεθα. Οὐδεὶς λαϊκός, βασιλιᾶς, πρόεδρος, Πρωθυπουργὸς ἢ ὑπουρ­γός, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ στερεῖ τὴν Θεία Κοινωνία ἀπὸ τοὺς πιστούς. Τοῦτο εἶναι ἀποκλειστικὸ δικαίωμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μὲ πολλὴ συ­στολὴ τὸ στεροῦμε ἀπὸ κάποιον, ὅταν πρέπει, καὶ γιὰ λόγους καθαρὰ πνευματικοὺς καὶ ὄχι γιὰ ἄλλο λόγο. Γι’ αὐτὸ δὲ σᾶς τὸ ἐκχωροῦμε.

6) Ὁ καθεὶς μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ δὲν ὑποχρεοῦται νὰ κοινωνήσει. Γιὰ μᾶς ὅμως εἶναι ἡ ζωή μας καὶ τὸ περίσσευμα τῆς ζωῆς μας.

7) Στοὺς Χριστιανούς μας ποὺ ἐνήστευσαν καὶ νηστεύουν 50 μέρες, γιὰ νὰ κοινωνήσουν, τί θὰ τοὺς πεῖτε; Τὸ ἀπαγορεύει ὁ νόμος; Νὰ τοὺς τὸ πεῖτε καθαρὰ καὶ νὰ ἀναλάβετε τὴν εὐθύνη. Γιατὶ τώρα κατηγο­ροῦν μόνον ἐμᾶς.

8) Τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων ὅλα γίνονται· χωρὶς νὰ ὑπάρξει πρόβλημα. Ὅπως στὶς τράπεζες, στὰ σουπερμάρκετ, στὶς παραλιακές, στὰ ντελίβερι κ.τ.λ..

9) ῾Η Μ. ῾Εβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα στὴν Ἑλλάδα εἶναι συνυφασμένα μὲ τὴ ζωὴ πιστῶν καὶ μή. Μὲ τὸ νὰ τοὺς κουνοῦμε τὸ δάχτυλο δὲν ἔχουμε τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα. Μᾶλλον θὰ ἔχουμε τὰ ἀντίθετα. Πεῖτε σ’ αὐτὸν τὸν ὑπέροχο κόσμο καὶ μιὰ συγγνώμη γιὰ ὅσα ὑφί­σταται. Φανεῖτε ὅτι στέκεστε δίπλα στὶς ἀγωνίες καὶ στὰ βάσανά του.

10) Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία σὲ πολύωρες συσκέψεις νὰ βρεῖτε, καὶ θὰ βρεῖτε, λύσεις κοινὰ ἀποδεκτές, ποὺ νὰ ἱκανοποιοῦν τὸ κοινὸ αἴσθη­μα. Ἕνας δύο μῆνες διαρκῶν ἀπαγορεύσεων θὰ δημιουργήσουν μεγα­λείτερα προβλήματα.

11) Ἐρωτοῦν οἱ πάντες: Μήπως ἡ πίστη εἶναι ἐν διωγμῷ; Εἶναι ἀπορίας ἄξιον. Αὐτὸ λένε ὅλοι, ἂν καὶ δὲν θέλουμε νὰ τὸ πιστέψουμε.

12) Ποιὰ ἡ ἐνόχληση τῆς κωδωνοκρουσίας καὶ τῶν μεγαφώνων; Μεταδίδουν περισσότερο τὸν ἰὸ ἀπὸ ὅλους τους ἄλλους χώρους, ὅπου κυριολεκτικὰ συνωστίζονται οἱ ἄνθρωποι; Ὁ κόσμος θέλει νὰ ἀκούει τὶς ἀκολουθίες ἀπὸ τὰ σπίτια του, καὶ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τοὺς ἀπο­τρέπουμε νὰ πλησιάσουν στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

13) Θὰ θέλαμε νὰ μᾶς πεῖτε: ἂν πᾶμε στὴν Ἀνάσταση, θὰ κάψουμε τὰ μαλλιά μας; Αὐτὸ παθαίνει κάποιος ποὺ συμμετέχει στὰ ἐκκλησια­στικὰ δρώμενα; Προσέχετε τί δείχνουν οἱ τηλεοράσεις καὶ τί σερβί­ρουν. Δηλαδὴ ἂν ἀποφασίσουμε καὶ θέλουμε νὰ κάψουμε τὰ μαλλιά μας, μποροῦμε νὰ πᾶμε στὴν Ἀνάσταση;

 

Τέλος, σᾶς μεταφέρω μιὰ συγκινητικὴ εἰκόνα. Ἂν θέλετε τὴν κρατᾶτε.

Ἕνας νέος 30 ἐτῶν οἰκογενειάρχης μὲ δυὸ παιδιὰ καὶ μιὰ ὑπέργηρη γιαγιὰ σὲ σκοτεινὰ σημεῖα ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, κοντὰ στὰ παρά­θυρα, παρακολουθοῦσαν λάθρα τὴν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου μέσα στὴν ψύχρα τῆς Ἄνοιξης. Ὅταν τοὺς εἶδα φεύγοντας ἀπὸ τὴ δική μου κρύα χοροστασία στὴν ἀκολουθία, στενοχωρήθηκα. Γιατί; Γιατί δὲν ἔτρεξα νὰ τοὺς φιλήσω τὰ πόδια.

Αὐτὸ δὲν σᾶς λέει τίποτα; Γιατί ἐμᾶς τὸ «καὶ τοῦ χρόνου θὰ κάνουμε Πάσχα» καὶ τὸ «Δὲν ὑπάρχουν πιὸ καλοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ ἄλλους», ποὺ λέτε διαρκῶς, δὲν μᾶς λένε ἀπολύτως τίποτα. Τὸ Πάσχα τοῦ 2020 εἶναι ἐφέτος καὶ ὄχι τοῦ χρόνου. Τὸ χάπι δὲν χρυσώνεται.

 

Μὲ τιμή,

 

῾Ο Μητροπολίτης

† ῾Ο Σιδηροκάστρου Μακάριος

 

 

(Πηγή· «Βῆμα ᾿Ορθοδοξίας», https://www.vimaorthodoxias.gr/top-news/sidirokastou-%ce%84%ce%84oudeis-vasilias-kai-prothypourgos-echei-to-dikaioma-na-sterei-ti-theia-koinonia-apo-ton-lao%ce%84%ce%84/)

 

 

᾿Αντιγραφὴ κειμένων, πολυτονισμὸς καὶ ἐπιμέλεια παρούσης δημοσιεύσεως· Δ.Α., Μεγάλη Τετάρτη 15/4/2020.