ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Σύγχρονοι προβληματισμoί Πικρὲς ἀλήθειες γιὰ τὶς κλειστὲς Ἐκκλησίες (τοῦ Γιώργου Θεοχάρη)

 

Πικρὲς ἀλήθειες γιὰ τὶς κλειστὲς Ἐκκλησίες

 

Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη

 

Πολλὰ ἀκούγονται καὶ γράφονται ἤδη μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου ἀπαγόρευσης «τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως 30.3.2020», ὅπως ἀκριβῶς εἶναι ὁ τίτλος τῆς ἀπόφασης τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, καὶ Ὑγείας.

Μερίδα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τοῦ τύπου ἔσπευσαν νὰ ἐπικρο­τήσουν θερμὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης, γιατὶ ἔτσι «ἔβαλε τὴν Ἐκ­κλησία στὴ θέση της».

Μερίδα τῆς ἱεραρχίας ἔσπευσε νὰ δηλώσει κατανόηση καὶ ὑποταγὴ στὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας. Μάλιστα κάποιοι ἱεράρχες ἔλεγαν ὅτι οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις ὑπάρχουν θὰ ἐξανεμιστοῦν, μπροστὰ στὴν ἀποκορύ­φωση τῶν κρουσμάτων. Ἄλλοι πάλι ἱεράρχες ἀντέδρασαν ἤδη σθεναρὰ καὶ ἔντονα.

Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι τὸ θέμα εἶναι ἁπλό. Ἡ Πολιτεία μπορεῖ, στὸ πλαίσιο τῆς εὐθύνης της γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας, νὰ ἀπαγορεύει συναθροίσεις μέχρι ἕναν ὁρισμένο ἀριθμὸ ἀνθρώπων, ὅπως ἔχει κάνει γιὰ τὰ σουπερμάρκετ, τὰ ἑστιατόρια, τὶς καφετέριες κλπ.. Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύει τὴν πράξη.

Ἂς πάρουμε ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα.

Μπορεῖ κάποιος νὰ μοῦ πεῖ: ἐδῶ ἡ Πολιτεία ἔκλεισε τὰ ἑστιατόρια καὶ τὶς καφετέριες, δὲν θὰ κλείσει τοὺς ναούς;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι στὰ ἑστιατόρια καὶ στὶς καφετέριες δὲν ἀπαγόρευσε τὴν πώληση φαγητοῦ ἢ καφέ. Ἡ πώληση ἐπιτρέπεται ἐὰν εἶναι πακέτο (delivery, take away). Ἀπαγόρευσε τὸν συγχρωτισμὸ ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι καὶ ὁ πραγματικὸς κίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία. Ὅ,τι δὲν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν δημόσια ὑγεία, δὲν τὸ ἀπαγόρευσε.

Στὶς ἐκκλησίες ὅμως ἡ Πολιτεία προβαίνει σὲ μία πράξη πρωτοφα­νῆ: ἀπαγορεύει τὴν ἴδια τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη! Δηλαδὴ εἶναι σὰν νὰ λέει: δὲν μὲ νοιάζει ἐὰν κινδυνεύει ἡ ὑγεία τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη ἢ δὲν κινδυνεύει, ἐγὼ σοῦ ἀπαγορεύω τὴν θρησκευτικὴ πράξη σου ἐν γένει, ὄχι αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὸν δημόσιο κίνδυνο.

Γιὰ παράδειγμα, μπορεῖ νὰ πάει κάποιος πιστὸς στὸν ναὸ νὰ ἐξομολογηθεῖ; Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἱεροπραξία. Ἄρα, μὲ τὸ γράμμα τοῦ νόμου, ἀπαγορεύεται, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος, ἀφοῦ ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ ἐξομολογηθεῖ σὲ ἀπόσταση 2 μέτρων ἀπὸ τὸν παπᾶ καὶ ὁ παπᾶς μπορεῖ νὰ τοῦ διαβάσει συγχωρητικὴ εὐχὴ ἀπὸ τὴν ἀπόσταση αὐτήν.

Ἀπαγορεύει ἀκόμη ἕναν ἑσπερινὸ ἢ ἕναν ὄρθρο ἢ χαιρετισμούς, ἀκόμη καὶ ἐὰν στὸν ναὸ μέσα εἶναι πέντε ἄνθρωποι σὲ μεγάλες ἀποστάσεις μεταξύ τους. Στὶς ἀκολουθίες αὐτὲς δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὸ τυπικὸ καμία ἐπαφὴ τῶν πιστῶν μὲ τὸν παπᾶ ἢ μεταξύ τους.

Γι᾿ αὐτὸ ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Πολιτείας στὴν πραγματικότητα δὲν στοχεύει τὴν προστασία ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τῆς νόσου, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν θρησκευτικὴ πράξη καὶ τὴν δημόσια ἐκδήλωσή της.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εὐθυγραμμίζεται μὲ τὴν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια παλιότερα ἐκδηλωμένη πρόθεση τῆς Πολιτείας νὰ καταστήσει τὴν θρησκευτικὴ πράξη μία καθαρὰ ἀτομικὴ ἐκδήλωση καὶ ὑπόθεση, καὶ νὰ ἀπαγορεύσει τὴν δημόσια ἐκδήλωσή της. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι στὴν πραγματικότητα ὁ πρόδρομος φοβερῶν διωγμῶν ἐναντίον τῆς ἐκδήλωσης τῶν ἀτομικῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων.

Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι νόμιμη, ἀφοῦ, χωρὶς νὰ περιορίζεται ἀποκλει­στικὰ καὶ μόνο στὴν ἀποτροπὴ κινδύνων γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία, ἀλλὰ ἐπεκτεινόμενη σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς θρησκευτικὲς ἱεροπραξίες (πλὴν τῶν κηδειῶν), ὄχι ἁπλὰ περιορίζει καὶ φαλκιδεύει, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀκυρώ­νει τὸ δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐκδηλώνει ἔμπρακτα τὶς θρησκευτι­κές του πεποιθήσεις.

Μὲ ἄλλα λόγια τὸ μέτρο δὲν εἶναι μέτρο ὑγειονομικό, ἀλλὰ ἀντιθρησκευτικό.

 

 

Πρώτη δημοσίευση: 17-03-2020 | 22:52:15 https://www.vimaorthodoxias.gr/egrapsan-s-emas/pikres-alitheies-gia-tis-kleistes-ekklisies/

 

᾿Επιμέλεια παρούσης δημοσιεύσεως· Δ.Α. 19/3/2020.