ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

PostHeaderIcon ᾿Ηχογραφήσεις ἀκολουθιῶν ἱερουργοῦντος τοῦ μακαριστοῦ Πολυκάρπου Λιώση


Συλλογὴ Δημοσθένους Μπαϊράμογλου

 

    Κηρύγματα καὶ ἱερουργίες τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κυροῦ Πολυκάρπου Λιώση. ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ κυρίου Δημοσθένους Μπαϊράμογλου. πολλὰ σημεῖα δὲν ἀκούγονται καλὰ λόγῳ κακῆς ἐγγραφῆς ἢ ἀλλοιώσεως.

 

    ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ λειτουργία κυριακῆς πρὸ τῶν χριστουγέννων, 21 δεκεμβρίου 1969 ἢ 1975. ψηφιοποίησις ἀπὸ πομπίνα ὑπὸ τοῦ πρωτο­ψάλτου ᾿Αθανασίου Παϊβανᾶ.

 

1. ῞Υμνοι ἀπολύσεως λειτουργίας.

 

2. ᾿Αρτοκλασία, ὅπου ὁ μακαριστὸς Πολύκαρπος λέγει τὶς εὐχές, ψάλλει δὲ καὶ τὸ «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν».

 

 

 

    Ἄλλες ἠχογραφήσεις. ψηφιο­ποίησις ἀπὸ φωνοταινίες (κασέττες) ὑπὸ Δ.Α.

 

3. ᾿Απόσπασμα λειτουργίας, τροπάρια καὶ τρισάγιος ὕμνος. ψάλλει ὁ μακαριστὸς Πολύκαρπος Λιώσης καὶ οἱ ψάλτες τοῦ ναοῦ.

 

4. Τρισάγιον βήματος, καὶ ἀρχιερατικὴ εὐλογία «Κύριε Κύριε, ἐπίβλε­ψον ἐξ οὐρανοῦ».

 

 5. ᾿Απόσπασμα θείας λειτουργίας.

 

6. ᾿Αποσπάσματα ὄρθρου μεγάλης τετάρτης (μεγάλη τρίτη ἑσπέρας), ψάλλει ὁ μακαριστὸς ἀρχιερεὺς Πολύκαρπος.

 

7. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ προκείμενον «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου».

 

 

(δημοσίευσις 6/7/2012)