ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας

PostHeaderIcon Αὐγουστῖνος Καντιώτης, μητροπολίτης Φλωρίνης (1907-2010)

 

᾿Απάντησι στὴν συκοφαντικὴ ἐπίθεσι ἐναντίον τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου (ἢ περὶ χειρογράφων καὶ πλαστογραφιῶν τῶν διδαχῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ)

 ᾿Εκδήλωσις στὸ κινηματοθέατρον «Παλλὰς» 28/11/1976 γιὰ τὸ αὐτόματον διαζύγιον.
 


Δημήτριος Εὐσταθόπουλος Δημήτριος Σταμάτης καὶ ἄλλοι ὁμιληταί.
 
῾Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος.
 
«Ψήφισμα» τῆς ἐκδηλώσεως, ἐγκριθὲν διὰ βοῆς.

 

(δημοσίευσις 20/1/2012)