1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου Μεταφράσεις τῆς Βίβλου (εὑρετήριον δημοσιεύσεων)

PostHeaderIcon Μεταφράσεις τῆς Βίβλου (εὑρετήριον δημοσιεύσεων)

 

Μεταφράσεις ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

κατὰ τὸ ἑλληνικὸ κείμενο τῶν ῾Εβδομήκοντα (Ο΄)

 

Γένεσις (μετάφρασι, πολυτονικό) 1 2 3 4 5

Γένεσις (μετάφραση, μονοτονικό) 1 2 3 4 5

 

Δανιήλ (μετάφρασι, πολυτονικό)

Δανιήλ (μετάφραση, μονοτονικό)

 

 

Μεταφράσεις ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης

 

Πρός Φιλήμονα ἐπιστολή (μετάφρασι, πολυτονικό)

Προς Φιλήμονα επιστολή (μετάφραση, μονοτονικό)

 

᾿Επιστολή Ἰούδα (μετάφρασι, πολυτονικό)

Επιστολή Ιούδα (μετάφραση, μονοτονικό)

 

 

Μεταφράσεις ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

κατὰ τὴν παράδοσι τοῦ μασοριτικοῦ (ἑβραϊκοῦ)

 

Γένεσις [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ἔξοδος [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1 2

Δευτερονόμιον [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1 2

᾿Ιησοῦς Ναυή [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1 2

῾Ρούθ [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1 2

Ψαλμοί [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1 2

᾿Ιώβ [Σύντομη εἰσαγωγή.] Μετάφρασι· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

᾿Επικίνδυνες μεταφράσεις τῆς Βίβλου

 

1. Μεταφράσεις αἱρετικῆς προελεύσεως

2. Μετάφρασι Βάμβα

3. Τὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα (α)

4. Τὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα (β)

5. Προβλήματα τῆς μεταφράσεως Βάμβα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη

6. Τὰ χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα

7. ᾿Αδυναμίες καὶ λάθη τῆς μεταφράσεως Βάμβα

8. Νεώτερες μεταφράσεις βάσει τοῦ Βάμβα