1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

PostHeaderIcon Μεταφράσεις τῆς Βίβλου

1 Γένεσις, κεφ. 1 (μετάφρασι, πολυτονικό)
2 Γένεσις, κεφ. 1 (μετάφραση, μονοτονικό)
3 Δανιήλ (μετάφρασι, πολυτονικό)
4 Δανιήλ (μετάφραση, μονοτονικό)
5 Πρός Φιλήμονα ἐπιστολή (μετάφρασις)
6 Προς Φιλήμονα επιστολή (μετάφραση, μονοτονικό)
7 ᾿Επιστολή Ἰούδα (μετάφρασις)
8 Επιστολή Ιούδα (μετάφραση, μονοτονικό)
9 Γένεσις, κεφ. 1 (ἐκ τοῦ μασοριτικοῦ)
10 Γένεσις, κεφ. 2 (ἐκ τοῦ μασοριτικοῦ)
11 1. Μεταφράσεις αἱρετικῆς προελεύσεως
12 2. Μετάφρασι Βάμβα
13 3. Tὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα (α)
14 4. Tὸ ἑβραϊκὸ κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ μετάφρασι Βάμβα (β)
15 5. Προβλήματα τῆς μεταφράσεως Βάμβα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη
16 6. Tὰ χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης καὶ ἡ μετάφρασι τοῦ Βάμβα
17 7. ᾿Αδυναμίες καὶ λάθη τῆς μεταφράσεως Βάμβα
18 8. Νεώτερες μεταφράσεις βάσει τοῦ Βάμβα